การเปิด - ปิด Data สำหรับ True SMART 4G OCTA 5.5

วิธีที่ 1​

  1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]
  2. เลือก ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ [Cellular data]
  3. สามารถเลือกเปิด - ปิด การใช้งานได้จากเมนูนี้ (เขียว = เปิดใช้งาน / เทา = ปิดใช้งาน)

วิธีที่ 2

  1. หน้าจอหลัก แตะเลื่อนหน้าจอจากด้านบนลงล่าง
  2. จากนั้นเลือกเมนู ตั้งค่าด่วน [Shortcuts]
  3. แตะเปิด การเชื่อมต่อข้อมูล [Mobile data]
  4. เมื่อเปิดการใช้งานแล้ว จะมีสัญลักษณ์การเชื่อมต่อ 4G /3G ขึ้น

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก