การจับคู่ True Kidz Watch เพื่อเพิ่ม - เปลี่ยนผู้ดูแลระบบ และผู้ดูแลระบบเสริม

  1. บนเครื่องที่ 2 ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบสามารถ Log in TrueID (เป็น True ID คนล่ะตัวกับ User 1 หรือเครื่องที่ 1) เพื่อจับคู่กับนาฬิกาได้ จะได้ตำแหน่งเป็น ผู้ดูแลระบบเสริม
  2. หาก TrueID ที่ใช้เป็นแบบ Email จะมีหน้าต่าง Pop up ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของเครื่องที่ใช้งานขณะนั้น (ต่างเครือข่ายก็สามารถใช้งานได้)
  3. สแกน QR เพื่อจับคู่กับนาฬิกา
  4. ที่เครื่องของ ผุ้ดูแลระบบ [Admin] จะมี pop up ให้กดยอมรับการจับคู่กับนาฬิกา กด ยืนยัน [Confirm]
  5. ผู้ดูแลระบบเสริม จะได้รับข้อความยืนยันการเพิ่ม กด ยืนยัน[Confirm]
  6. ในเมนู การจัดการครอบครัว จะขึ้นชื่อทั้งผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลระบบเสริม จะสามารถดูตำแหน่งนาฬิกา, โทรเข้า - ออก, ส่งข้อความเสียงกับนาฬิกาได้
  7. หากต้องการเปลี่ยนผู้ดูแลระบบ แตะค้างที่ ผู้ดูแลระบบเสริม > เลือก โอนผู้ดูแลระบบ > กด ยืนยัน [Confirm]
  8. ที่หน้าจอของทั้งคู่จะ pop up ยืนยันการโอนย้าย > กด ยืนยัน  [Confirm] อีกครั้ง
  9. ที่หน้าการจัดการครอบครัว ผู้ดูลแลระบบและผู้ดูแลระบบเสริม จะสลับตำแหน่งกัน

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก