การตั้งค่าโรงงาน True Kidz watch

  1. ที่หน้าหลักของแอพฯ Kidz watch (เครื่อง admin) และเลือกเมนู การจัดการ [Manage]
  2. ที่หน้าการจัดการ แตะที่ เมนู
  3. แตะที่ คืนค่าโรงงาน [Restore factory settings]
  4. แตะที่ ตั้งค่าใหม่ [Restore]
  5. แตะที่ ยืนยัน [Confirm] เพื่อเริ่มคืนค่า
  6. เมื่อคืนค่าโรงงนแล้ว ที่หน้าแอพฯ จะให้จับคู่กับนาฬิกาใหม่
  7. ที่หน้าจอหลักหากไม่จับคู่กับนาฬิกา

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก