การเข้า System Recovery Mode สำหรับ True Super 4

System Recovery Mode เป็นคำสั่งสำหรับเข้าสู่ตัวเครื่อง กรณีที่ลืม Passcode Lock หรือ Pattern Lock หรือมีอาการเครื่องค้างบ่อยๆ แล้วเข้าหน้าจอตัวเครื่องไม่ได้ เป็นต้น

  1. ให้กดปุ่ม โทรออก (สีเขียว) และ ปุ่มวางสาย (สีแดง) ในขณะเครื่องปิดพร้อมกันค้างไว้จนเครื่องเปิดจนมีรูปโลโก้ True (ประมาณ 6 วินาที) แล้วปล่อยมือ
  2. ตำแหน่งปุ่ม โทรออก (สีเขียว)
  3. ตำแหน่งปุ่ม วางสาย (สีแดง)
  4. เลือก Wipe data/factory reset โดยใช้ปุ่มทิศทาง กดขึ้น-ลง เพื่อเลือก กดปุ่มตรงกลางเพื่อยืนยันเมนู
  5. เลือก Yes เพื่อยืนยันการลบ ข้อมูลทั้งหมด เมื่อระบบล้างข้อมูลเรียบร้อยจะกลับไปหน้าเมนูหลัก
  6. ตำแหน่งปุ่ม ทิศทาง
  7. ตำแหน่งปุ่ม ยืนยัน
  8. เลือก Reboot System now เพื่อเริ่มการใช้งานเครื่องใหม่อีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก