การเข้า System Recovery Mode สำหรับ True Super 4

System Recovery Mode เป็นคำสั่งสำหรับเข้าสู่ตัวเครื่อง กรณีที่ลืม Passcode Lock หรือ Pattern Lock หรือมีอาการเครื่องค้างบ่อยๆ แล้วเข้าหน้าจอตัวเครื่องไม่ได้ เป็นต้น

  1. ให้กดปุ่ม โทรออก (สีเขียว) และ ปุ่มวางสาย (สีแดง) ในขณะเครื่องปิดพร้อมกันค้างไว้จนเครื่องเปิดจนมีรูปโลโก้ True (ประมาณ 6 วินาที) แล้วปล่อยมือ
  2. ตำแหน่งปุ่ม โทรออก (สีเขียว)
  3. ตำแหน่งปุ่ม วางสาย (สีแดง)
  4. เลือก Wipe data/factory reset โดยใช้ปุ่มทิศทาง กดขึ้น-ลง เพื่อเลือก กดปุ่มตรงกลางเพื่อยืนยันเมนู
  5. เลือก Yes เพื่อยืนยันการลบ ข้อมูลทั้งหมด เมื่อระบบล้างข้อมูลเรียบร้อยจะกลับไปหน้าเมนูหลัก
  6. ตำแหน่งปุ่ม ทิศทาง
  7. ตำแหน่งปุ่ม ยืนยัน
  8. เลือก Reboot System now เพื่อเริ่มการใช้งานเครื่องใหม่อีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่า APN Internet และ MMS สำหรับ True Super 4 การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ True Super 4 การ Update Location สำหรับ True Super 4 การเปิด - ปิด Data สำหรับ True Super 4