การตั้งค่าโรงงาน 4G Plug WiFi โดยดำเนินการผ่านหน้า Config

การตั้งค่านี้สามารถใช้ได้กับ 4G Plug WiFi และ TRUE Home Wireless Broadband

 1. เชื่อมต่อ Wi-Fi เข้ากับอุปกรณ์ 4G Plug WiFi
 2. หมายเหตุ: หน้า Config จะเป็นเมนูภาษาอังกฤษอย่างเดียว ไม่มีเมนูภาษาไทย
 3. เข้า Web Browser จากนั้นช่องที่อยู่ (URL Address) พิมพ์ http://192.168.1.1 แล้วกด ตกลง
 4. จะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือน การขออนุญาตการใช้งาน (Authentication Required) และปรากฏช่องใส่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
 5. กรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้ (Username) = admin และ รหัสผ่าน (Password) = password จากนั้นกดปุ่ม เข้าใช้งาน (Login)
 6. ปรากฏหน้าจอหลักของ 4G Plug WiFi ชื่อ Smart Router, Access Point Status โดยจะแสดงข้อมูลสถานะการเชื่อมต่อต่างๆ ของ 4G Plug WiFi
 7. แตะที่ Administration > Settings จะเข้าสู่หน้า Settings Management
 8. Load Factory Default : ใช้ค่ามาตรฐานโรงงาน หรือคืนค่าโรงงาน > ไว้สำหรับกรณีที่ระบบขัดข้อง หรืออุปกรณ์ขัดข้อง หรือต้องการล้างค่าต่าง ๆ หรือต้องการคืนค่าโรงงาน สามารถทำได้โดย กดปุ่ม Load Default จากนั้นรอระบบดำเนินการ โดยอาจจะใช้ระยะเวลาสักพัก และจำเป็นจะต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ 4G Plug WiFi ใหม่อีกครั้ง
 9. จะปรากฏหน้าจอยืนยัน กด OK เพื่อยืนยัน
 10. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอแสดงเปอร์เซ็นต์การดำเนินการเริ่มต้นการทำงานใหม่, รอจน 100% จากนั้นอุปกรณ์จะปิดและเปิดใหม่
 11. ระหว่างข้อดำเนินการ สังเกตที่อุปกรณ์ ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีแดงอ่อนๆ เพื่อรอตัวเครื่อง Reboot ขึ้นมาใหม่
 12. รอจนไฟสถานะเป็นสีเขียว หรือสีฟ้า จากนั้นทดสอบใช้งานอีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่า 3G และ 4G สำหรับ 4G Plug WiFi การเข้าหน้าจอการตั้งค่าต่างๆ สำหรับ 4G Plug WiFi การตั้งค่าโรงงาน 4G Plug WiFi ด้วยการกดปุ่ม Reset การตรวจสอบข้อมูลซิมการ์ดและหมายเลขที่ใช้งาน สำหรับ 4G Plug WiFi การเชื่อมต่อใช้งานครั้งแรก สำหรับ 4G Plug WiFi