การตั้งค่าโรงงาน 4G Plug WiFi โดยดำเนินการผ่านหน้า Config

การตั้งค่านี้สามารถใช้ได้กับ 4G Plug WiFi และ TRUE Home Wireless Broadband

 1. เชื่อมต่อ Wi-Fi เข้ากับอุปกรณ์ 4G Plug WiFi
 2. หมายเหตุ: หน้า Config จะเป็นเมนูภาษาอังกฤษอย่างเดียว ไม่มีเมนูภาษาไทย
 3. เข้า Web Browser จากนั้นช่องที่อยู่ (URL Address) พิมพ์ http://192.168.1.1 แล้วกด ตกลง
 4. จะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือน การขออนุญาตการใช้งาน (Authentication Required) และปรากฏช่องใส่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
 5. กรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้ (Username) = admin และ รหัสผ่าน (Password) = password จากนั้นกดปุ่ม เข้าใช้งาน (Login)
 6. ปรากฏหน้าจอหลักของ 4G Plug WiFi ชื่อ Smart Router, Access Point Status โดยจะแสดงข้อมูลสถานะการเชื่อมต่อต่างๆ ของ 4G Plug WiFi
 7. แตะที่ Administration > Settings จะเข้าสู่หน้า Settings Management
 8. Load Factory Default : ใช้ค่ามาตรฐานโรงงาน หรือคืนค่าโรงงาน > ไว้สำหรับกรณีที่ระบบขัดข้อง หรืออุปกรณ์ขัดข้อง หรือต้องการล้างค่าต่าง ๆ หรือต้องการคืนค่าโรงงาน สามารถทำได้โดย กดปุ่ม Load Default จากนั้นรอระบบดำเนินการ โดยอาจจะใช้ระยะเวลาสักพัก และจำเป็นจะต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ 4G Plug WiFi ใหม่อีกครั้ง
 9. จะปรากฏหน้าจอยืนยัน กด OK เพื่อยืนยัน
 10. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอแสดงเปอร์เซ็นต์การดำเนินการเริ่มต้นการทำงานใหม่, รอจน 100% จากนั้นอุปกรณ์จะปิดและเปิดใหม่
 11. ระหว่างข้อดำเนินการ สังเกตที่อุปกรณ์ ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีแดงอ่อนๆ เพื่อรอตัวเครื่อง Reboot ขึ้นมาใหม่
 12. รอจนไฟสถานะเป็นสีเขียว หรือสีฟ้า จากนั้นทดสอบใช้งานอีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก