การตั้งค่าโรงงาน 4G Plug WiFi ด้วยการกดปุ่ม Reset

การตั้งค่านี้สามารถใช้ได้กับ 4G Plug WiFi และ TRUE Home Wireless Broadband

  1. ขณะเปิดใช้งาน 4G Plug WiFi
  2. สังเกตด้านซ้ายมืออุปกรณ์ จะมีปุ่มดังนี้
    • ปุ่ม WPS
    • ช่อง Reset
  3. ให้ใช้เข็มจิ้มซิม หรือปลายคลิปหนีบกระดาษ กดที่ช่อง Reset นี้ค้างไว้ประมาณ 13 วินาที แล้วปล่อยออก
  4. รอสักครู่ ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีแดงอ่อนๆ เพื่อรอตัวเครื่อง Reboot ขึ้นมาใหม่
  5. รอจนไฟสถานะเป็นสีเขียว หรือสีฟ้า จากนั้นทดสอบใช้งานอีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก