การตั้งค่าโรงงาน 4G Plug WiFi ด้วยการกดปุ่ม Reset

การตั้งค่านี้สามารถใช้ได้กับ 4G Plug WiFi และ TRUE Home Wireless Broadband

  1. ขณะเปิดใช้งาน 4G Plug WiFi
  2. สังเกตด้านซ้ายมืออุปกรณ์ จะมีปุ่มดังนี้
    • ปุ่ม WPS
    • ช่อง Reset
  3. ให้ใช้เข็มจิ้มซิม หรือปลายคลิปหนีบกระดาษ กดที่ช่อง Reset นี้ค้างไว้ประมาณ 13 วินาที แล้วปล่อยออก
  4. รอสักครู่ ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีแดงอ่อนๆ เพื่อรอตัวเครื่อง Reboot ขึ้นมาใหม่
  5. รอจนไฟสถานะเป็นสีเขียว หรือสีฟ้า จากนั้นทดสอบใช้งานอีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่า 3G และ 4G สำหรับ 4G Plug WiFi การเข้าหน้าจอการตั้งค่าต่างๆ สำหรับ 4G Plug WiFi การตั้งค่าโรงงาน 4G Plug WiFi โดยดำเนินการผ่านหน้า Config การตรวจสอบข้อมูลซิมการ์ดและหมายเลขที่ใช้งาน สำหรับ 4G Plug WiFi การเชื่อมต่อใช้งานครั้งแรก สำหรับ 4G Plug WiFi