การเข้าหน้าจอการตั้งค่าต่างๆ สำหรับ 4G Plug WiFi

การตั้งค่านี้สามารถใช้ได้กับ 4G Plug WiFi และ TRUE Home Wireless Broadband

 1. นำอุปกรณ์เชื่อมต่อ Wi-Fi ของอุปกรณ์ 4G Plug WiFi
 2. เข้า Web Browser จากนั้นช่องที่อยู่ (URL Address) พิมพ์ http://192.168.1.1 แล้วกด ตกลง
 3. จะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือน การขออนุญาตการใช้งาน (Authentication Required) และปรากฏช่องใส่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
 4. กรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้ (Username) = admin และ รหัสผ่าน (Password) = password จากนั้นกดปุ่ม เข้าใช้งาน (Login)
 5. ปรากฏหน้าจอหลักของ 4G Plug WiFi ชื่อ Smart Router (หรือ LTE Router Full Function Web Server), Access Point Status โดยจะแสดงข้อมูลสถานะการเชื่อมต่อต่างๆ ของ 4G Plug WiFi
  • System Info (ข้อมูลระบบ)
  • Internet Configurations (การกำหนดค่าอินเตอร์เน็ต)
  • Local Network
 6. กรณีที่กดเปลี่ยนหน้าจอแล้ว ต้องการกลับมาที่หน้าจอ Access Point Status อีก ให้แตะปุ่ม Status ด้านล่าง
 7. หน้ากำหนดค่านี้ จะมีอีกชื่อเรียกว่า “LTE Router Full Function WebServer”

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก