การเข้าหน้าจอการตั้งค่าต่างๆ สำหรับ 4G Plug WiFi

การตั้งค่านี้สามารถใช้ได้กับ 4G Plug WiFi และ TRUE Home Wireless Broadband

 1. นำอุปกรณ์เชื่อมต่อ Wi-Fi ของอุปกรณ์ 4G Plug WiFi
 2. เข้า Web Browser จากนั้นช่องที่อยู่ (URL Address) พิมพ์ http://192.168.1.1 แล้วกด ตกลง
 3. จะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือน การขออนุญาตการใช้งาน (Authentication Required) และปรากฏช่องใส่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
 4. กรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้ (Username) = admin และ รหัสผ่าน (Password) = password จากนั้นกดปุ่ม เข้าใช้งาน (Login)
 5. ปรากฏหน้าจอหลักของ 4G Plug WiFi ชื่อ Smart Router (หรือ LTE Router Full Function Web Server), Access Point Status โดยจะแสดงข้อมูลสถานะการเชื่อมต่อต่างๆ ของ 4G Plug WiFi
  • System Info (ข้อมูลระบบ)
  • Internet Configurations (การกำหนดค่าอินเตอร์เน็ต)
  • Local Network
 6. กรณีที่กดเปลี่ยนหน้าจอแล้ว ต้องการกลับมาที่หน้าจอ Access Point Status อีก ให้แตะปุ่ม Status ด้านล่าง
 7. หน้ากำหนดค่านี้ จะมีอีกชื่อเรียกว่า “LTE Router Full Function WebServer”

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่า 3G และ 4G สำหรับ 4G Plug WiFi การตั้งค่าโรงงาน 4G Plug WiFi ด้วยการกดปุ่ม Reset การตั้งค่าโรงงาน 4G Plug WiFi โดยดำเนินการผ่านหน้า Config การตรวจสอบข้อมูลซิมการ์ดและหมายเลขที่ใช้งาน สำหรับ 4G Plug WiFi การเชื่อมต่อใช้งานครั้งแรก สำหรับ 4G Plug WiFi