การตั้งค่า 3G และ 4G สำหรับ 4G Plug WiFi

การตั้งค่านี้สามารถใช้ได้กับ 4G Plug WiFi และ TRUE Home Wireless Broadband

 1. นำอุปกรณ์เชื่อมต่อ Wi-Fi ของอุปกรณ์ 4G Plug WiFi
 2. เข้า Web Browser จากนั้นช่องที่อยู่ (URL Address) พิมพ์ http://192.168.1.1 แล้วกด ตกลง
 3. จะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือน การขออนุญาตการใช้งาน (Authentication Required) และปรากฏช่องใส่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
 4. กรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้ (Username) = admin และ รหัสผ่าน (Password) = password จากนั้นกดปุ่ม เข้าใช้งาน (Login)
 5. ปรากฏหน้าจอหลักของ 4G Plug WiFi ชื่อ Smart Router, Access Point Status โดยจะแสดงข้อมูลสถานะการเชื่อมต่อต่างๆ ของ 4G Plug WiFi
 6. เมนูซ้ายมือเลือก 3G/4G จะเข้าสู่หน้า 3G/4G Network Interface Settings
  • Connect Status : สถานะการเชื่อมต่อ (On Line, Disconnect)
  • 3G/4G network search : ค้นหาเครือข่าย 3G/4G
   • Automatic
   • Work at 4G Only
   • Work at 4G WCDMA Only
  • Dial Settings : ตั้งค่าการโทรเพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
   • Boot-up Dial mode : สามารถเลือกค่าได้ 6 ตัวเลือก
    • Keep Alive : เชื่อมต่อคงที่ไว้ (ค่ามาตรฐาน)
    • Manual : กำหนดค่าเอง
    • On Demand (3 minutes idle Time)
    • On Demand (5 minutes idle Time)
    • On Demand (15 minutes idle Time)
    • On Demand (User minutes idle Time)
  • Dial Up Parameter : ค่าสำหรับการโทรเพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต, ถ้าเลือก Default จะไม่ปรากฏให้กำหนดค่า Dial Up
  • User = true
  • Password = true
  • Dial Number = *99#
  • APN = internet
  • Authentication = NO AUTH (จะมีให้เลือก NO AUTH / CHAP / PAP)
  • PIN = ไม่ใส่ค่าใดๆ
 7. เมื่อดำเนินการต่างๆ เสร็จแล้ว กดปุ่ม Apply เพื่อบันทึกค่า

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก