การตั้งค่า 3G และ 4G สำหรับ 4G Plug WiFi

การตั้งค่านี้สามารถใช้ได้กับ 4G Plug WiFi และ TRUE Home Wireless Broadband

 1. นำอุปกรณ์เชื่อมต่อ Wi-Fi ของอุปกรณ์ 4G Plug WiFi
 2. เข้า Web Browser จากนั้นช่องที่อยู่ (URL Address) พิมพ์ http://192.168.1.1 แล้วกด ตกลง
 3. จะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือน การขออนุญาตการใช้งาน (Authentication Required) และปรากฏช่องใส่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
 4. กรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้ (Username) = admin และ รหัสผ่าน (Password) = password จากนั้นกดปุ่ม เข้าใช้งาน (Login)
 5. ปรากฏหน้าจอหลักของ 4G Plug WiFi ชื่อ Smart Router, Access Point Status โดยจะแสดงข้อมูลสถานะการเชื่อมต่อต่างๆ ของ 4G Plug WiFi
 6. เมนูซ้ายมือเลือก 3G/4G จะเข้าสู่หน้า 3G/4G Network Interface Settings
  • Connect Status : สถานะการเชื่อมต่อ (On Line, Disconnect)
  • 3G/4G network search : ค้นหาเครือข่าย 3G/4G
   • Automatic
   • Work at 4G Only
   • Work at 4G WCDMA Only
  • Dial Settings : ตั้งค่าการโทรเพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
   • Boot-up Dial mode : สามารถเลือกค่าได้ 6 ตัวเลือก
    • Keep Alive : เชื่อมต่อคงที่ไว้ (ค่ามาตรฐาน)
    • Manual : กำหนดค่าเอง
    • On Demand (3 minutes idle Time)
    • On Demand (5 minutes idle Time)
    • On Demand (15 minutes idle Time)
    • On Demand (User minutes idle Time)
  • Dial Up Parameter : ค่าสำหรับการโทรเพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต, ถ้าเลือก Default จะไม่ปรากฏให้กำหนดค่า Dial Up
  • User = true
  • Password = true
  • Dial Number = *99#
  • APN = internet
  • Authentication = NO AUTH (จะมีให้เลือก NO AUTH / CHAP / PAP)
  • PIN = ไม่ใส่ค่าใดๆ
 7. เมื่อดำเนินการต่างๆ เสร็จแล้ว กดปุ่ม Apply เพื่อบันทึกค่า

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การเข้าหน้าจอการตั้งค่าต่างๆ สำหรับ 4G Plug WiFi การตั้งค่าโรงงาน 4G Plug WiFi ด้วยการกดปุ่ม Reset การตั้งค่าโรงงาน 4G Plug WiFi โดยดำเนินการผ่านหน้า Config การตรวจสอบข้อมูลซิมการ์ดและหมายเลขที่ใช้งาน สำหรับ 4G Plug WiFi การเชื่อมต่อใช้งานครั้งแรก สำหรับ 4G Plug WiFi