แบบสัญญามาตรฐาน บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

  • แบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมประเภทรายเดือน (Post Pay) ของบริษัท เรียลมูฟ จำกัด (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์
  • แบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมประเภทเติมเงิน (Pre Pay) ของบริษัท เรียลมูฟ จำกัด (ฉบับแก้ไขตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558) คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์
  • แบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมประเภทรายเดือน (Post Pay) ของบริษัท ทรูมูฟ เอช ยู นิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด  (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์
  • แบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมประเภทเติมเงิน (Pre pay) ของบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ฉบับแก้ไขตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558) คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก