ลูกค้าต้องการยกเลิกการโอนย้ายเครือข่ายทำได้หรือไม่

ลูกค้าสามารถขอยกเลิกได้ที่ศูนย์บริการของผู้ให้บริการรายใหม่ที่ได้เคยยื่นคำขอโอนย้ายไว้เท่านั้น โดยจะต้องติดต่อเพื่อขอยกเลิกภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 2 นับจากวันที่ยื่นคำขอ 

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

ใช้ซิมต่างเครือข่ายได้ประมาณเดือนกว่า หากจะย้ายมาทรูจะย้ายได้หรือไม่ ต้องเตรียมตัวก่อนย้ายค่ายอย่างไร หากย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ทรูมูฟ เอช ยอดเงินคงเหลือจากค่ายเดิมจะโอนมาได้หรือไม่ ขณะรอการย้ายค่าย ลูกค้าสามารถใช้งานซิมเดิมได้หรือไม่ แบบสัญญามาตรฐาน บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่