ลูกค้าต้องการยกเลิกการโอนย้ายเครือข่ายทำได้หรือไม่

ลูกค้าสามารถขอยกเลิกได้ที่ศูนย์บริการของผู้ให้บริการรายใหม่ที่ได้เคยยื่นคำขอโอนย้ายไว้เท่านั้น โดยจะต้องติดต่อเพื่อขอยกเลิกภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 2 นับจากวันที่ยื่นคำขอ 

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

เอกสารที่ต้องใช้ในการย้ายค่ายมีอะไรบ้าง มีค่าธรรมเนียมการโอนย้ายเครือข่ายหรือไม่ ย้ายค่ายมีขั้นตอนอย่างไร โอนย้ายหมายเลขมา Truemove H ทำที่ไหนได้บ้าง ใช้เวลาในการย้ายค่ายนานเท่าไหร่