ขณะรอการย้ายค่าย ลูกค้าสามารถใช้งานซิมเดิมได้หรือไม่

ระหว่างการโอนย้าย ลูกค้าสามารถใช้งานซิมเดิมได้ตามปกติ จนกว่าจะได้รับ SMS แจ้งวันโอนย้ายสำเร็จ เมื่อซิมเดิมใช้งานไม่ได้แล้ว 

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

ใช้ซิมต่างเครือข่ายได้ประมาณเดือนกว่า หากจะย้ายมาทรูจะย้ายได้หรือไม่ ต้องเตรียมตัวก่อนย้ายค่ายอย่างไร หากย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ทรูมูฟ เอช ยอดเงินคงเหลือจากค่ายเดิมจะโอนมาได้หรือไม่ ลูกค้าต้องการยกเลิกการโอนย้ายเครือข่ายทำได้หรือไม่ แบบสัญญามาตรฐาน บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่