ต้องเตรียมตัวก่อนย้ายค่ายอย่างไร

ระบบรายเดือน

  • แจ้งชื่อ นามสกุล ที่ตรงกับใบแจ้งหนี้ หรือ ตรงกับข้อมูลในระบบเครือข่ายเดิม
  • ไม่มียอดค้างชำระในระบบ
  • ไม่ติดสัญญาการใช้งานกับเครือข่ายเดิม

ระบบเติมเงิน

  • ลงทะเบียนซิมแบบมีชื่อ นามสกุล กับเครือข่ายเดิม
  • ไม่มียอดค้างชำระสำหรับยอดเงินที่ยืมจากเครือข่ายเดิม

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก