ต้องเตรียมตัวก่อนย้ายค่ายอย่างไร

ระบบรายเดือน

  • แจ้งชื่อ นามสกุล ที่ตรงกับใบแจ้งหนี้ หรือ ตรงกับข้อมูลในระบบเครือข่ายเดิม
  • ไม่มียอดค้างชำระในระบบ
  • ไม่ติดสัญญาการใช้งานกับเครือข่ายเดิม

ระบบเติมเงิน

  • ลงทะเบียนซิมแบบมีชื่อ นามสกุล กับเครือข่ายเดิม
  • ไม่มียอดค้างชำระสำหรับยอดเงินที่ยืมจากเครือข่ายเดิม

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

เอกสารที่ต้องใช้ในการย้ายค่ายมีอะไรบ้าง มีค่าธรรมเนียมการโอนย้ายเครือข่ายหรือไม่ ย้ายค่ายมีขั้นตอนอย่างไร โอนย้ายหมายเลขมา Truemove H ทำที่ไหนได้บ้าง ใช้เวลาในการย้ายค่ายนานเท่าไหร่