การเชื่อมต่อ Wi-Fi บน Windows 10 กับ True IoT Router WiFi

 1. สังเกตที่True IoT Router WiFi สังเกตด้านล่างอุปกรณ์ จะพบสติ๊กเกอร์แจ้งข้อมูลการเชื่อมต่อ ให้จำข้อมูล
  • WLAN NAME (SSID) : ชื่อเครือข่าย = True_IoT_Router_WiFi_47776
  • WLAN KEY : รหัสผ่าน = 30247776 (หรือรหัส 8 ตัวสุดท้ายของเลข IMEI อุปกรณ์) (แต่ล่ะอุปกรณ์ข้อมูลจะไม่เหมือนกัน)
 2. กลับมาที่หน้าจอ Desktop บนเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. สังเกตมุมล่างขวามือของหน้าจอ
  • รูปสถานะ Wi-Fi เป็น กากบาทสีแดงบนรูปพัด = ปิด Wi-Fi => คลิกที่หัวข้อนี้
  • จะปรากฏหน้าจอ Wi-Fi Turned Off => ที่ไอคอน Wi-Fi (มีรูปพัด) เป็นสีเทา = ปิด => คลิกที่หัวข้อนี้
 4. จากนั้น ไอคอน Wi-Fi (รูปพัด) จะเป็นสีฟ้า = เปิด และระบบจะค้นหาสัญญาณในรัศมีที่สามารถจับเพื่อใช้งานได้ => เลือกสัญญาณ True_IoT_Router_WiFi_47776
 5. จากนั้นจะปรากฎปุ่ม Connect ให้คลิกปุ่มนี้ *ถ้าไม่ต้องการให้ Windows 10 จับสัญญาณ Wi-Fi ของ True IoT Router WiFi อัตโนมัติ ให้เอาเครื่องหมายถูกตรง Connect automatically ออก
 6. รอสักครู่ จะปรากฎช่องให้กรอกรหัสผ่าน (Enter the network security key)
 7. จากนั้น กรอกรหัสผ่าน = 30247776 (แต่ละอุปกรณ์ข้อมูลจะไม่เหมือนกัน) กดปุ่ม Next
 8. ระบบจะทำการเชื่อมต่อ โดยปรากฎสถานะ Connecting… Verifying and connection และรูปสัญลักษณ์ Wi-Fi (รูปพัด) ข้างล้างจะปรากฏสีขาว พร้อมด้วยเครื่องหมายตกใจ (รอการเชื่อมต่อ) รอสักครู่
 9. เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ จะปรากฎคำว่า Connected, secured ที่ชื่อเครือข่าย และมุมล่างขวามือ สัญลักษณ์ Wi-Fi (รูปพัด) จะเป็นสีขาว (ไม่มีเครื่องหมายตกใจ)
 10. ทดสอบเข้า Web Browser เช่น Google Chrome เข้า Website www.truemove-h.com

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก