การล็อคอินเข้าหน้าจอการตั้งค่า True IoT Router WiFi

 1. สังเกตที่ True IoT Router WiFi ที่ด้านล่างอุปกรณ์ จะพบสติ๊กเกอร์แจ้งข้อมูลการเชื่อมต่อ ให้จำข้อมูล
  • Device Manager Website : เว็ปไซต์ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ = http://192.168.0.1
  • Website User Name : ชื่อผู้ใช้งานเว็ปไซต์ = admin
  • Website Password : รหัสผ่านเว็ปไซต์ = password
 2. เชื่อมต่อ Wi-Fi กับ True IoT Router WiFi
 3. เข้า Web Browser (ในตัวอย่างจะใช้ Google Chrome)
 4. ปรากฏหน้าจอ เพื่อเตรียมเข้า Website
 5. ในช่องพิมพ์ที่อยู่ Website (URL) => พิมพ์ http://192.168.0.1
 6. รอสักครู่ จะปรากฏหน้าจอล็อคอิน (Login Page)
 7. ถ้าต้องการเปลี่ยนภาษา มุมบนขวามือ คลิกในช่อง จะมีให้เลือก ภาษาไทย และ English
 8. จากนั้นกรอกข้อมูล : ชื่อผู้ใช้ (Username) = admin / รหัสผ่าน (Password) = password / กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ (Login)
 9. จะเข้าหน้าจอการตั้งค่า (Configuration Page) ของ True IoT Router WiFi โดยอยู่ในหน้าแรก (Home)
 10. ในหน้าแรก (Home) จะมีข้อมูล
  • มุมบนขวามือ : แสดงข้อมูลสถานการณ์เชื่อมต่อต่างๆ
  • ซ้ายมือ : แสดงปริมาณข้อมูล และเวลาในการเชื่อมต่อ และความเร็วในการอัพโหลด กับดาวน์โหลด และตัวการเชื่อมต่อ กับเชื่อมต่อใหม่
  • ข้อมูลอุปกรณ์ (Device Information) : แสดงข้อมูลอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ True IoT Router WiFi
 11. ถ้าต้องการ ออกจากระบบ : มุมบนขวามือ คลิกที่ ออกจากระบบ (Logout)
 12. จะปรากฎหน้าจอยืนยัน (Confirm) เลือก ใช่ (Yes) > และจะกลับมาหน้าจอล็อคอิน (Login) อีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก