ข้อมูลในหน้าแรก (Home Page Info) True IoT Router WiFi

 1. สังเกตที่ True IoT Router WiFi ที่ด้านล่างอุปกรณ์ จะพบสติ๊กเกอร์แจ้งข้อมูลการเชื่อมต่อ ให้จำข้อมูล
  • Device Manager Website : เว็ปไซต์ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ = http://192.168.0.1
  • Website User Name : ชื่อผู้ใช้งานเว็ปไซต์ = admin
  • Website Password : รหัสผ่านเว็ปไซต์ = password
 2. เชื่อมต่อ Wi-Fi กับ True IoT Router WiFi
 3. เข้า Web Browser (ในตัวอย่างจะใช้ Google Chrome)
 4. ปรากฏหน้าจอ เพื่อเตรียมเข้า Website
 5. ในช่องพิมพ์ที่อยู่ Website (URL) => พิมพ์ http://192.168.0.1
 6. รอสักครู่ จะปรากฏหน้าจอล็อคอิน (Login Page)
 7. ถ้าต้องการเปลี่ยนภาษา มุมบนขวามือ คลิกในช่อง จะมีให้เลือก ภาษาไทย และ English
 8. จากนั้นกรอกข้อมูล : ชื่อผู้ใช้ (Username) = admin / รหัสผ่าน (Password) = password / กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ (Login)
 9. จะเข้าหน้าจอการตั้งค่า (Configuration Page) ของ True IoT Router WiFi โดยอยู่ในหน้าแรก (Home)
 10. ในหน้าแรก (Home) จะมีข้อมูล มุมบนขวามือ : แสดงข้อมูลสถานการณ์เชื่อมต่อต่างๆ
  • 4G = สัญญาณที่ SIM Card จับใช้งานได้เช่น เช่น 3G / 4G
  • TRUE-H = ชื่อเครือข่ายที่จับใช้งาน
  • ขีดสัญญาณ = ระดับความแรงของสัญญาณเครือข่ายจาก SIM Card
  • รูปโลก = แสดงสถานะการเชื่อมต่อข้อมูลอินเตอร์เน็ต (Internet Data)
  • รูป SIM = แสดงสถานะมีการใส่ SIM Card หรือไม่
  • รูป Wi-Fi กับตัวเลข = แสดงสถานะการกระจายสัญญาณ Wi-Fi ออกไป แล้วมีอุปกรณ์ 1 เครื่องจับสัญญาณเพื่อใช้งานอยู่ (จำนวนตัวเลขจะเปลี่ยนตามอุปกรณ์ที่จับใช้งาน)
 11. ด้านซ้ายมือแสดงข้อมูล
  • การใช้งานข้อมูลปัจจุบัน (Current Data) = แสดงจำนวนข้อูล (Data) ทั้งหมดนับตั้งแต่เชื่อมต่อ Internet
  • ระยะเวลา (Duration) = แสดงข้อมูลระยะเวลาทั้งหมด นับแต่ตั้งแต่เชื่อมต่อ Internet
  • อัพโหลด (Upload) = แสดงข้อมูลอัพโหลดทั้งหมด นับตั้งแต่เชื่อมต่อ Internet
  • ดาวน์โหลด (Download) = แสดงข้อมูลดาวน์โหลดทั้งหมด นับตั้งแต่เชื่อมต่อ Internet
  • หยุดการเชื่อมต่อ (Disconnect) = ปุ่มสำหรับหยุดการเชื่อมต่อ Internet, ถ้ากดแล้วต้องการเชื่อมต่อใหม่ ให้กดปุ่มเดิม โดยจะเปลี่ยนชื่อเป็น เชื่อมต่อ (Connect) *ถ้ากดปุ่มหยุดการเชื่อมต่อ > ข้อมูลต่างๆ จะถูกนับ 1 ใหม่
 12. ด้านขวามือแสดงข้อมูลอุปกรณ์ (Device Information) : แสดงข้อมูลอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ True IoT Router WiFi
  • ชื่อโฮส (Hostname) = ชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
  • หมายเลขของ MAC (MAC Address) = หมายเลขที่อยู่ MAC ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
  • ข้อมูลเลขไอพี (IP Address) = ที่อยู่ไอพี ที่ TRUE IOT Router WiFi จำหน่ายออกไป แล้วอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่นั้นใช้งานอยู่
  • ดำเนินการ (Action) = สำหรับบล็อก (Block) อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ไม่ให้ใช้งาน Internet จาก True IoT Router WiFi ได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก