ข้อมูลในหน้าแรก (Home Page Info) True IoT Router WiFi

 1. สังเกตที่ True IoT Router WiFi ที่ด้านล่างอุปกรณ์ จะพบสติ๊กเกอร์แจ้งข้อมูลการเชื่อมต่อ ให้จำข้อมูล
  • Device Manager Website : เว็ปไซต์ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ = http://192.168.0.1
  • Website User Name : ชื่อผู้ใช้งานเว็ปไซต์ = admin
  • Website Password : รหัสผ่านเว็ปไซต์ = password
 2. เชื่อมต่อ Wi-Fi กับ True IoT Router WiFi
 3. เข้า Web Browser (ในตัวอย่างจะใช้ Google Chrome)
 4. ปรากฏหน้าจอ เพื่อเตรียมเข้า Website
 5. ในช่องพิมพ์ที่อยู่ Website (URL) => พิมพ์ http://192.168.0.1
 6. รอสักครู่ จะปรากฏหน้าจอล็อคอิน (Login Page)
 7. ถ้าต้องการเปลี่ยนภาษา มุมบนขวามือ คลิกในช่อง จะมีให้เลือก ภาษาไทย และ English
 8. จากนั้นกรอกข้อมูล : ชื่อผู้ใช้ (Username) = admin / รหัสผ่าน (Password) = password / กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ (Login)
 9. จะเข้าหน้าจอการตั้งค่า (Configuration Page) ของ True IoT Router WiFi โดยอยู่ในหน้าแรก (Home)
 10. ในหน้าแรก (Home) จะมีข้อมูล มุมบนขวามือ : แสดงข้อมูลสถานการณ์เชื่อมต่อต่างๆ
  • 4G = สัญญาณที่ SIM Card จับใช้งานได้เช่น เช่น 3G / 4G
  • TRUE-H = ชื่อเครือข่ายที่จับใช้งาน
  • ขีดสัญญาณ = ระดับความแรงของสัญญาณเครือข่ายจาก SIM Card
  • รูปโลก = แสดงสถานะการเชื่อมต่อข้อมูลอินเตอร์เน็ต (Internet Data)
  • รูป SIM = แสดงสถานะมีการใส่ SIM Card หรือไม่
  • รูป Wi-Fi กับตัวเลข = แสดงสถานะการกระจายสัญญาณ Wi-Fi ออกไป แล้วมีอุปกรณ์ 1 เครื่องจับสัญญาณเพื่อใช้งานอยู่ (จำนวนตัวเลขจะเปลี่ยนตามอุปกรณ์ที่จับใช้งาน)
 11. ด้านซ้ายมือแสดงข้อมูล
  • การใช้งานข้อมูลปัจจุบัน (Current Data) = แสดงจำนวนข้อูล (Data) ทั้งหมดนับตั้งแต่เชื่อมต่อ Internet
  • ระยะเวลา (Duration) = แสดงข้อมูลระยะเวลาทั้งหมด นับแต่ตั้งแต่เชื่อมต่อ Internet
  • อัพโหลด (Upload) = แสดงข้อมูลอัพโหลดทั้งหมด นับตั้งแต่เชื่อมต่อ Internet
  • ดาวน์โหลด (Download) = แสดงข้อมูลดาวน์โหลดทั้งหมด นับตั้งแต่เชื่อมต่อ Internet
  • หยุดการเชื่อมต่อ (Disconnect) = ปุ่มสำหรับหยุดการเชื่อมต่อ Internet, ถ้ากดแล้วต้องการเชื่อมต่อใหม่ ให้กดปุ่มเดิม โดยจะเปลี่ยนชื่อเป็น เชื่อมต่อ (Connect) *ถ้ากดปุ่มหยุดการเชื่อมต่อ > ข้อมูลต่างๆ จะถูกนับ 1 ใหม่
 12. ด้านขวามือแสดงข้อมูลอุปกรณ์ (Device Information) : แสดงข้อมูลอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ True IoT Router WiFi
  • ชื่อโฮส (Hostname) = ชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
  • หมายเลขของ MAC (MAC Address) = หมายเลขที่อยู่ MAC ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
  • ข้อมูลเลขไอพี (IP Address) = ที่อยู่ไอพี ที่ TRUE IOT Router WiFi จำหน่ายออกไป แล้วอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่นั้นใช้งานอยู่
  • ดำเนินการ (Action) = สำหรับบล็อก (Block) อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ไม่ให้ใช้งาน Internet จาก True IoT Router WiFi ได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่าโรงงาน True IoT Router WiFi การเปลี่ยนโหมดการทำงาน True IoT Router WiFi การล็อคอินเข้าหน้าจอการตั้งค่า True IoT Router WiFi การเชื่อมต่อ Wi-Fi บน Windows 10 กับ True IoT Router WiFi การเชื่อมต่อ True IoT Router WiFi ครั้งแรก