การตั้งค่า APN บน True IoT Router WiFi

 1. เชื่อมต่อ Wi-Fi กับ True IoT Router WiFi
 2. เมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi สำเร็จแล้ว เปิดบราวเซอร์ และพิมพ์ URL: http://192.168.0.1
 3. จะปรากฏหน้า Login กรอกข้อมูล ดังนี้ : ชื่อผู้ใช้ (Username) = admin, รหัสผ่าน (Password) = password, จากนั้นกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ (Login)
 4. จะเข้าหน้าสู่หน้าการตั้งค่า (Configuration Page) ของ True IoT Router WiFi
 5. การตรวจสอบ APN
  • ตัดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก่อน : เมนูด้านบน เลือก หน้าแรก (Home) > กด หยุดการเชื่อมต่อ (Disconnect)
  • แถบเมนูด้านบน เลือก การตั้งค่า (Settings) > เมนูซ้ายมือ เลือก การตั้งค่าเครือข่าย (Network Settings) > กด APN (APN)
  • ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้
   • APN ปัจจุบัน (Current APN) = TRUE-H INTERNET : เป็นค่าพื้นฐานที่มากับตัวอุปกรณ์
   • โหมดการทำงาน (Mode) = อัตโนมัติ (Auto) / กำหนดค่าเอง (Manual) : ค่าพื้นฐานจะเลือกอยู่ที่อัตโนมัติ
   • โปรไฟล์ (Profile) : สามารถเลือกโปรไฟล์อื่น ๆ ที่ตั้งค่าขึ้นมาเองได้ (ค่าพื้นฐานจะมีเพียง 1 โปรไฟล์)
   • ชนิด PDP (PDP Type) = IPv4 / IPv6 / IPv4v6 : ค่ามาตรฐานอยู่ที่ IPv4
   • ชื่อโปรไฟล์ (Profile Name) = TRUE-H INTERNET
   • APN = internet
   • การขอรับรองตัวตน (Authentication) = PAP / CHAP / NONE : ค่าพื้นฐานอยู่ที่ PAP
   • ชื่อผู้ใช้ (User Name) = true
   • รหัสผ่าน (Password) = true
 6. การเพิ่ม APN
  • ที่โหมดการทำงาน (Mode) > เลือกกำหนดค่าเอง (Manual) > กดปุ่ม เพิ่มใหม่ (Add New)
  • ใส่ข้อมูลเพื่อทำการตั้งค่า APN ดังนี้
   • โปรไฟล์ (Profile) : สามารถเลือกโปรไฟล์อื่นๆ ที่ตั้งค่าขึ้นมาเองได้ (ค่าพื้นฐานจะมีเพียง 1 โปรไฟล์)
   • ชนิด PDP (PDP Type) = IPv4
   • ชื่อโปรไฟล์ (Profile Name) = Test1 (พิมพ์ชื่ออะไรก็ได้)
   • APN = internet
   • การขอรับรองตัวตน (Authentication) = PAP
   • ชื่อผู้ใช้ (User Name) = true
   • รหัสผ่าน (Password) = true
   • กดปุ่ม ตกลง (Apply) เพื่อบันทึกข้อมูล
  • ที่โหมดการทำงาน (Mode) > เลือกกำหนดค่าเอง (Manual)
  • จากนั้นกดที่ชื่อโปรไฟล์ (Profile Name) > จะปรากฏชื่อที่สร้างไว้ > เลือกชื่อนี้ > และกดปุ่ม กำหนดเป็นค่าตั้งต้น (Set as default)
  • ระบบจะบันทึกค่าโปรไฟล์ที่เลือกเป็นค่าเริ่มต้น
 7. การลบ APN
  • กดที่ช่องโปรไฟล์ (ไม่สามารถลบโปรไฟล์ที่เป็นค่าเริ่มต้นหรือใช้งานอยู่ได้)
  • เลือกชื่อโปรไฟล์ที่ต้องการลบ
  • จากนั้นช่องโปรไฟล์ > กดปุ่ม ลบ (Delete)
  • จะขึ้นหน้าจอ pop up ยืนยันการลบ กด ใช่ (Yes) เพื่อยืนยัน

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่าโรงงาน True IoT Router WiFi การเปลี่ยนโหมดการทำงาน True IoT Router WiFi ข้อมูลในหน้าแรก (Home Page Info) True IoT Router WiFi การล็อคอินเข้าหน้าจอการตั้งค่า True IoT Router WiFi การเชื่อมต่อ Wi-Fi บน Windows 10 กับ True IoT Router WiFi