การตั้งค่า APN บน True IoT Router WiFi

 1. เชื่อมต่อ Wi-Fi กับ True IoT Router WiFi
 2. เมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi สำเร็จแล้ว เปิดบราวเซอร์ และพิมพ์ URL: http://192.168.0.1
 3. จะปรากฏหน้า Login กรอกข้อมูล ดังนี้ : ชื่อผู้ใช้ (Username) = admin, รหัสผ่าน (Password) = password, จากนั้นกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ (Login)
 4. จะเข้าหน้าสู่หน้าการตั้งค่า (Configuration Page) ของ True IoT Router WiFi
 5. การตรวจสอบ APN
  • ตัดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก่อน : เมนูด้านบน เลือก หน้าแรก (Home) > กด หยุดการเชื่อมต่อ (Disconnect)
  • แถบเมนูด้านบน เลือก การตั้งค่า (Settings) > เมนูซ้ายมือ เลือก การตั้งค่าเครือข่าย (Network Settings) > กด APN (APN)
  • ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้
   • APN ปัจจุบัน (Current APN) = TRUE-H INTERNET : เป็นค่าพื้นฐานที่มากับตัวอุปกรณ์
   • โหมดการทำงาน (Mode) = อัตโนมัติ (Auto) / กำหนดค่าเอง (Manual) : ค่าพื้นฐานจะเลือกอยู่ที่อัตโนมัติ
   • โปรไฟล์ (Profile) : สามารถเลือกโปรไฟล์อื่น ๆ ที่ตั้งค่าขึ้นมาเองได้ (ค่าพื้นฐานจะมีเพียง 1 โปรไฟล์)
   • ชนิด PDP (PDP Type) = IPv4 / IPv6 / IPv4v6 : ค่ามาตรฐานอยู่ที่ IPv4
   • ชื่อโปรไฟล์ (Profile Name) = TRUE-H INTERNET
   • APN = internet
   • การขอรับรองตัวตน (Authentication) = PAP / CHAP / NONE : ค่าพื้นฐานอยู่ที่ PAP
   • ชื่อผู้ใช้ (User Name) = true
   • รหัสผ่าน (Password) = true
 6. การเพิ่ม APN
  • ที่โหมดการทำงาน (Mode) > เลือกกำหนดค่าเอง (Manual) > กดปุ่ม เพิ่มใหม่ (Add New)
  • ใส่ข้อมูลเพื่อทำการตั้งค่า APN ดังนี้
   • โปรไฟล์ (Profile) : สามารถเลือกโปรไฟล์อื่นๆ ที่ตั้งค่าขึ้นมาเองได้ (ค่าพื้นฐานจะมีเพียง 1 โปรไฟล์)
   • ชนิด PDP (PDP Type) = IPv4
   • ชื่อโปรไฟล์ (Profile Name) = Test1 (พิมพ์ชื่ออะไรก็ได้)
   • APN = internet
   • การขอรับรองตัวตน (Authentication) = PAP
   • ชื่อผู้ใช้ (User Name) = true
   • รหัสผ่าน (Password) = true
   • กดปุ่ม ตกลง (Apply) เพื่อบันทึกข้อมูล
  • ที่โหมดการทำงาน (Mode) > เลือกกำหนดค่าเอง (Manual)
  • จากนั้นกดที่ชื่อโปรไฟล์ (Profile Name) > จะปรากฏชื่อที่สร้างไว้ > เลือกชื่อนี้ > และกดปุ่ม กำหนดเป็นค่าตั้งต้น (Set as default)
  • ระบบจะบันทึกค่าโปรไฟล์ที่เลือกเป็นค่าเริ่มต้น
 7. การลบ APN
  • กดที่ช่องโปรไฟล์ (ไม่สามารถลบโปรไฟล์ที่เป็นค่าเริ่มต้นหรือใช้งานอยู่ได้)
  • เลือกชื่อโปรไฟล์ที่ต้องการลบ
  • จากนั้นช่องโปรไฟล์ > กดปุ่ม ลบ (Delete)
  • จะขึ้นหน้าจอ pop up ยืนยันการลบ กด ใช่ (Yes) เพื่อยืนยัน

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก