การตั้งค่าโรงงาน True IoT Router WiFi

 1. เชื่อมต่อ Wi-Fi กับ True IoT Router WiFi หมายเหตุ: ชื่อเครือข่ายและรหัสผ่าน ตรวจสอบจากสติ๊กเกอร์ใต้อุปกรณ์
 2. เมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi สำเร็จแล้ว เปิดบราวเซอร์ และพิมพ์ URL: http://192.168.0.1
 3. จะปรากฏหน้า Login กรอกข้อมูล ดังนี้ : ชื่อผู้ใช้ (Username) = admin, รหัสผ่าน (Password) = password, จากนั้นกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ (Login)
 4. จะเข้าหน้าสู่หน้าการตั้งค่า (Configuration Page) ของ True IoT Router WiFi
 5. แถบเมนูด้านบน เลือก การตั้งค่า (Settings) > เมนูย่อยด้านซ้ายมือ เลือก การตั้งค่าอุปกรณ์ (Device Settings) > รีเซ็ต (Reset) > คืนการตั้งค่าจากโรงงาน (Reset Factory Settings) > กดปุ่ม รีเซ็ต (Reset) (เป็นการรีเซ็ตเพื่อคืนค่าตั้งต้นทั้งหมด (Reset to reset all settings to defaults))
 6. จะมี pop up หน้าจอยืนยันการทำรายการ กด ใช่ (Yes) > รอระบบดำเนินการสักครู่
  • เมื่อเสร็จแล้ว ตรงกลางหน้าจอด้านบนจะปรากฏข้อความ เสร็จสมบูรณ์ (Success)
  • จากนั้นอุปกรณ์จะเริ่มการทำงานใหม่ (Restart) > ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อเครือข่าย และรหัสผ่าน จำเป็นต้องจับสัญญาณเพื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi ใหม่อีกครั้ง
 7. จากนั้นรอสักครู่ ระบบจะกลับมายังหน้าจอเพื่อล็อคอินเข้าหน้าจอการตั้งค่า (Configuration Page) บน Web Brower อีกครั้ง > ถ้าไม่ปรากฏหน้าจอนี้ขึ้นมา ให้พิมพ์ URL = http://192.168.0.1 เพื่อเข้าหน้าจอการตั้งค่าอีกครั้ง
 8. การตั้งค่าโรงงานจากตัวอุปกรณ์ : กดปุ่ม Reset บน True IoT Router WiFi (ปุ่มเล็กๆ ใกล้ปุ่ม WPS) > กดปุ่มนี้ขณะเปิดเครื่องปกติ ค้างไว้ประมาณ 5 วินาทีแล้วปล่อย จากนั้นเครื่องจะถูกรีเซ็ตเป็นค่าโรงงาน

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก