การส่งข้อความผ่าน iMessage สำหรับ iPad Pro

  1. หน้าจอหลัก เลือก ข้อความ [Messages]
  2. แตะ สัญลักษณ์ดินสอ เพื่อเขียนข้อความใหม่
  3. พิมพ์ชื่อของผู้รับ /หรืออีเมล /หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน iMessage ที่ต้องการส่งข้อความ
  4. พิมพ์ข้อความในช่องข้อความ เมื่อเรียบร้อยแล้วกด ส่ง [Send]
  5. ข้อควรทราบ: สีของ iMessage เมื่อส่งออกจะเป็นสีฟ้าเท่านั้น

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก