การตรวจสอบหมายเลขรุ่น (Model Number) สำหรับ iPhone 8 และ iPhone 8 Plus

 1. การตรวจสอบหมายเลขรุ่น (Model Number) สำหรับ iPhone 8 และ iPhone 8 Plus ทำได้ 2 วิธีดังนี้
 2. ตรวจสอบที่กล่อง (On Box) : ด้านหลังกล่อง บริเวณด้านล่าง จะมีข้อมูล หมายเลขรุ่น (Model Number) แสดงอยู่
 3. ภาพขยาย : ข้อมูลหมายเลขรุ่น (Model Number) จากภาพตัวอย่า เป็นรุ่น A1864
 4. ตรวจสอบบนตัวเครื่อง (On Hardware) : ที่ด้านหลังของ iPhone 8 และ iPhone 8 Plus จะไม่มีตัวอักษรกำกับไว้ ดังนั้น จึงไม่สามารถตรวจสอบหมายเลขรุ่นได้ (Model Number) ได้
 5. วิธีการตรวจสอบนั้น Apple ได้แจ้งให้ตรวจสอบผ่าน ช่องถาดใส่ซิม (SIM Tray) แทน ให้ดึง ถาดใส่ซิม (SIM Tray) ที่อยู่มุมบนขวามือของตัวเครื่องออกมา
 6. มองด้านล่าง ในช่องถาดใส่ซิม (SIM Tray) จะปรากฏข้อมูล Assembied in China เป็นตัวหนังสือกลับหลัง หมายเหตุ: เป็นตัวหนังสือสีขาว จำเป็นต้องเพ่งสายตาจึงจะมองเห็น (หรืออาจใช้แว่นขยาย จึงจะสามารถมองเห็นได้ง่าย)
 7. พลิกตัวเครื่อง มองด้านล่าง ใน ช่องถาดใส่ซิม (SIM Tray) จะปรากฏข้อมูลหมายเลขรุ่น (Model Number) = A1864 เป็นตัวหนังสือกลับ หมายเหตุ: เป็นตัวหนังสือสีขาว จำเป็นต้องเพ่งสายตาจึงจะมองเห็น (หรืออาจใช้แว่นขยาย จึงจะสามารถมองเห็นได้ง่าย)
 8. ตรวจสอบผ่านซอฟต์แวร์ (On Software) หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า (Settings)
 9. เลือก ทั่วไป (General)
 10. เลือก เกี่ยวกับ (About)
 11. สังเกตด้านล่างจะพบ โมเดล (Model) แตะที่ โมเดล (Model) 1 ครั้ง
 12. ที่ โมเดล (Model) จะปรากฏหมายเลข Model Number
 13. อีกวีธีในการตรวจสอบ คือ : การตั้งค่า (Settings) > เลือก ทั่วไป (General) > เลือก เกี่ยวกับ (About) > เลือก ทางกฎหมาย (Legal) > เลือก ระเบียบข้อบังคับ (Regulatory) > บรรทัดแรก จะพบ Model Axxxx

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก