การเปิด - ปิด Data สำหรับ True SMART 4G GEN-C Series

ผ่านเมนูการตั้งค่า (Settings)

  1. หน้าจอหลัก เลือก แอพทั้งหมด (All Apps)
  2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือก การใช้อินเทอร์เน็ต (Data usage)
  4. จะพบเมนู ข้อมูลมือถือ (Cellular data) เปิดใช้งานอยู่ (ปุ่มเป็นสีเขียว) > ทดสอบแตะปิดการใช้งาน
  5. เมื่อปิด (Off) แล้ว ปุ่มเมนูจะเป็นสีเทา, สัญลักษณ์การเชื่อมต่อจะหายไปจากหน้าจอ

ผ่านแผงควบคุม (Control Center)

  1. ใช้นิ้วแตะที่ขอบหน้าจอด้านบนลากลงข้างล่าง 2 ครั้ง จะปรากฏ หน้าศูนย์ควบคุม (Control Center)
  2. จะพบสัญลักษณ์ ลูกศรชี้ขึ้น – ลง เป็นสีขาวสว่าง หมายถึง เปิดการใช้งาน Data อยู่ > แตะที่นี่
  3. จะเข้าหน้า ข้อมูลมือถือ (Cellular Data) แตะปุ่มเมนูเพื่อปิด
  4. เมื่อปิดแล้ว ปุ่มจะเป็นสีเทา = สถานะปิด (Off) ใช้งานแล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก