การตั้งค่า APN Internet และ MMS สำหรับ True SMART 4G GEN-C Series

 1. หน้าจอหลัก เลือก แอพทั้งหมด (All Apps)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก เพิ่มเติม (More)
 4. เลือก เครือข่ายมือถือ (Cellular networks)
 5. เลือก ชื่อจุดเข้าใช้งาน (Access Point Names)
 6. จะปรากฏชื่อจุดเข้าใช้งานต่างๆ อยู่แล้ว
 7. กรณีที่ไม่ปรากฏจุดเข้าใช้งาน หรือมีอยู่แล้ว แต่กำหนดค่าไม่ถูกต้อง ให้ แตะที่ MENU (สัญลักษณ์จุด 3 จุด)
 8. เลือก รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น (Reset to default)
 9. จะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือน กด ตกลง (OK)
 10. จากนั้นระบบจะคืนค่า APN เป็นค่าเริ่มต้น
 11. รอสักครู่ จะปรากฎข้อความ “รีเซ็ตการตั้งค่า APN กลับเป็นค่าเริ่มต้นเรียบร้อยแล้ว” (Reset default APN settings completed) และจะมีค่า APN ต่างๆ ขึ้นมา
 12. กรณีที่ต้องการกำหนดค่าจุดเข้าใช้งานเอง ที่หน้า APN แตะ เครื่องหมายบวก (+)
 13. จะปรากฏหน้า APN ใหม่ (New APN) ทำการตั้งค่า ดังนี้
 14. การตั้งค่า APN Internet
  • ชื่อ (Name) = TRUE-H internet
  • APN = internet
  • ชื่อผู้ใช้ (Username) = true
  • รหัสผ่าน (Password) = true
  • Authentication Type = PAP
  • APN type = default,xcap,supl (แนะนำค่านี้) หรือ default,supl หรือปล่อยค่าว่าง
  • เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แตะ บันทึก (Save)
 15. การตั้งค่า TRUE-H IMS
  • ชื่อ (Name) = TRUE-H IMS
  • APN = ims
  • ชื่อผู้ใช้ (Username) = true (หรือเป็นค่าว่าง)
  • รหัสผ่าน (Password) = true (หรือเป็นค่าว่าง)
  • Authentication Type = PAP
  • APN type = ims
  • เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แตะ บันทึก (Save)
 16. การตั้งค่า TRUE-H MMS
  • ชื่อ (Name) = TRUE-H MMS
  • APN = hmms
  • ชื่อผู้ใช้ (Username) = true (หรือเป็นค่าว่าง)
  • รหัสผ่าน (Password) = true (หรือเป็นค่าว่าง)
  • MMSC = http://mms.trueh.com/8002
  • MMS proxy = 10.4.7.39
  • MMS port = 8080
  • Authentication Type = PAP
  • APN type = mms
  • เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แตะ บันทึก (Save)
 17. เมื่อสร้างและบันทึกเสร็จแล้ว จะมี APN ทั้งหมด 3 ชุด คือ TRUE-H INTERNET, TRUE-H MMS, และ TRUE-H IMS

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก