การเปิดใช้งาน VoWiFi (Native) บน True SMART 4G GEN-C Series

 1. หน้าจอหลัก เลือก แอพทั้งหมด (All Apps)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก เพิ่มเติม (More)
 4. เลือก การโทรผ่าน Wi-Fi (Wi-Fi calling)
 5. แตะปุ่มเมนู เพื่อเปิดใช้งาน หลังจากเปิดแล้ว ปุ่มจะเป็นสีเขียว
 6. กรณีที่เปิดไว้ เมื่อเครื่องจับสัญญาณ Wi-Fi จะปรากฎสัญลักษณ์ VoWiFi อยู่ข้างสัญลักษณ์ Wi-Fi (รูปใบพัด) และสัญลักษณ์ VoLTE จะหายไป
 7. เมื่อแตะเปิดแล้ว (ระบบจะจับ VoWiFi (Native) หรือไม่ก็ตาม) จะปรากฎ ค่ากำหนดในการโทร (Calling preference) ให้เลือก ในกรณีที่ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีทั้งสัญญาณมือถือ และ Wi-Fi ทั้ง 2 อย่าง ต้องการให้เลือกใช้งานอะไรเป็นสิ่งแรก > แตะที่นี่ เพื่อเลือกการใช้งาน
 8. จะปรากฎ 2 ตัวเลือก ดังนี้
  • ต้องการใช้ Wi-Fi (Wi-Fi preferred) : เลือกใช้ VoWiFi (Native) เป็นสิ่งแรกเสมอ > เลือกที่นี่
  • ต้องการใช้เครือข่ายมือถือ (Cellular preferred)
 9. เมื่อมีสายโทรเข้ามา จะปรากฏข้อความ “สายโทรเข้าผ่าน Wi-Fi” (Incoming Wi-Fi call)
 10. เมื่อกดรับสายแล้ว
  • จะปรากฏสัญลักษณ์รูปใบพัด พร้อมคำว่า ซิมหลัก : การโทรผ่าน Wi-Fi (Main Card :Wi-Fi call)
  • มุมบนซ้ายมือ จะปรากฏสัญลักษณ์รูปโทรศัพท์พร้อมใบพัด
  • ตรงกลางหน้าจอยังปรากฏสัญลักษณ์ VoWiFi ค้างอยู่เช่นเดิม
 11. หากตรวจสอบ ประวัติการโทร (Call History) จะปรากฏว่าใช้เทคโนโลยีใดในการโทรออก – รับสายด้วย

ข้อควรทราบ

 • ใช้งานได้เฉพาะผ่าน SIM1 เท่านั้น เนื่องจาก SIM1 จะรองรับ 4G แต่ SIM2 รองรับเฉพาะ 2G และจะต้องเปิดใช้งานข้อมูลมือถือ (Cellular data) ผ่าน SIM1 ด้วย มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้
 • โทรศัพท์ House Brand ไม่รองรับ VoWiFi (Native) ของเครือข่ายอื่น เนื่องจากทรู ไม่ทราบค่าพารามิเตอร์ (Parameter) ของเครือข่ายอื่น

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก