การเปิด - ปิด Data สำหรับ TRUE Lenovo K5 Note 4G Turbo

ผ่านแผงควบคุม (Control Center)

  1. หน้าจอหลัก ใช้นิ้วแตะด้านบนค้างไว้ แล้วลากลงมาข้างล่าง
  2. จะมีแผงควบคุม (Control Center) แสดงขึ้นมา, แตะที่ ข้อมูลมือถือ (Mobile data) เพื่อเปิด - ปิดอินเตอร์เน็ต

ผ่านเมนู การตั้งค่า (Settings)

  1. หน้าจอหลัก แตะไอคอน แอพฯ (App)
  2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือก การใช้ข้อมูล (Data usage)
  4. จะปรากฏหน้าจอ การใช้ข้อมูล (Data usage) แตะเปิด - ปิด อินเตอร์เน็ตที่เมนู ข้อมูลมือถือ (Mobile data)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก