การเปิด - ปิด Data สำหรับ TRUE Lenovo K5 Note 4G Turbo

ผ่านแผงควบคุม (Control Center)

  1. หน้าจอหลัก ใช้นิ้วแตะด้านบนค้างไว้ แล้วลากลงมาข้างล่าง
  2. จะมีแผงควบคุม (Control Center) แสดงขึ้นมา, แตะที่ ข้อมูลมือถือ (Mobile data) เพื่อเปิด - ปิดอินเตอร์เน็ต

ผ่านเมนู การตั้งค่า (Settings)

  1. หน้าจอหลัก แตะไอคอน แอพฯ (App)
  2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือก การใช้ข้อมูล (Data usage)
  4. จะปรากฏหน้าจอ การใช้ข้อมูล (Data usage) แตะเปิด - ปิด อินเตอร์เน็ตที่เมนู ข้อมูลมือถือ (Mobile data)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การ Update Location สำหรับ TRUE Lenovo K5 Note 4G Turbo การตั้งค่า APN Internet และ MMS สำหรับ TRUE Lenovo K5 Note 4G Turbo การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ TRUE Lenovo K5 Note 4G Turbo