การตั้งค่า APN Internet และ MMS สำหรับ TRUE Lenovo K5 Note 4G Turbo

 1. หน้าจอหลัก แตะไอคอน แอพฯ (App)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก เพิ่มเติม (More…)
 4. เลือก เครือข่ายมือถือ (Mobile networks)
 5. เลือก ชื่อจุดเข้าใช้งาน (Access Point Names)
 6. จะปรากฏจุดเชื่อมต่อมาตรฐานเดิมที่มีอยู่แล้ว สามารถใช้งานได้เลย
 7. กรณีที่ไม่มีการตั้งค่าใดๆ หรือมีแล้วใช้งานไม่ได้ สามารถรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นได้ > แตะ Menu (สัญลักษณ์จุดสามจุด)
 8. จากนั้นเลือก รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น (Reset to default)
 9. ระบบเรียกคืนการตั้งค่า APN เริ่มต้น (Restoring default APN settings) รอสักครู่
 10. ค่า TRUE-H INTERNET และ TRUE-H MMS จะกลับมาอีกครั้งโดยอัตโนมัติ (ตามค่าของซิมการ์ดที่ใส่)
 11. การตั้งค่าแบบ Manual : ที่หน้า APN แตะ เครื่องหมายบวก (+)
 12. การตั้งค่า TRUE-H INTERNET
  • ชื่อ (Name) : TRUE-H INTERNET
  • APN (APN) : internet
  • ชื่อผู้ใช้ (Username) : true
  • รหัสผ่าน (Password) : true
  • MCC : 520
  • MNC : 00 (Real Move) / 04 (Real Future)
  • ประภท APN (APN Type) : default
  • เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว แตะปุ่ม Menu จากนั้นเลือก บันทึก (Save)
 13. การตั้งค่า TRUE-H MMS
  • ชื่อ (Name) : TRUE-H MMS
  • APN (APN) : hmms
  • ชื่อผู้ใช้ (Username) : true
  • รหัสผ่าน (Password) : true
  • MMSC : http://mms.trueh.com:8002/
  • พร็อกซี่ MMS (MMS Proxy) : 010.004.007.039
  • พอร์ต MMS (MMS Port) : 8080
  • MCC : 520
  • MNC : 00 (Real Move) / 04 (Real Future)
  • ประเภท APN (APN Type) : mms
  • เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว แตะปุ่ม Menu จากนั้นเลือก บันทึก (Save)
 14. เมื่อได้ทั้ง 2 ค่ามาแล้ว แตะจุดวงกลมข้างหลัง TRUE-H INTERNET เพื่อให้เลือกใช้งานอินเตอร์เน็ต

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก