การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ TRUE Lenovo K5 Note 4G Turbo

  1. ก่อนดำเนินการ จะต้องมีแบตเตอรี่มากกว่า 50% หรือชาร์จไฟขณะดำเนินการไปด้วย หน้าจอหลัก เลือกไอคอน แอพฯ (App)
  2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือก การสำรองและการรีเซ็ต (Backup & reset)
  4. ที่หัวข้อ บัญชีข้อมูลสำรอง (Backup account) หากมีชื่ออีเมลค้างอยู่ > แนะนำให้ลงชื่อออกก่อน โดยไปที่ การตั้งค่า (Settings) > บัญชี (Accounts) > แตะชื่อบัญชีที่ต้องการ > แตะปุ่ม Menu > และเลือก นำออก (Remove account)
  5. เมื่อดำเนินการ ชื่ออีเมลจะหายไปจากหัวข้อ บัญชีข้อมูลสำรอง (Backup account) แล้ว
  6. จากนั้นเลื่อนหน้าจอมาด้านล่าง เลือก รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น (Factory data reset)
  7. เลือก รีเซ็ตโทรศัพท์ (RESET PHONE)
  8. จะปรากฏหน้าจอยืนยัน “รีเซ็ตหรือไม่ (Reset?)” เลือก ลบทุกอย่าง (ERASE EVERYTHING)
  9. ระบบจะดำเนินการลบข้อมูล โดยจะใช้เวลาประมาณ 5-15 นาที, เสร็จแล้วจะเข้าสู่หน้าจอตั้งค่าตัวเครื่องเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก