การเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi และรหัสผ่าน เพื่อเชื่อมต่อ True IoT Pocket WiFi Smart1

 1. นำอุปกรณ์เชื่อมต่อ Wi-Fi กับ True IoT Pocket WiFi Smart1 (ชื่อ Wi-Fi และรหัสผ่าน ตรวจสอบจากสติ๊กเกอร์ที่แปะไว้หลังอุปกรณ์)
 2. เมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว เปิดบราวเซอร์ เช่น IE หรือ Chrome จากนั้นพิมพ์ : 192.168.0.1 และกด Enter
 3. จะปรากฏ หน้า Login กรอกรหัสผ่าน (Password) = password จากนั้นกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ (Login)
 4. จะเข้าหน้าสู่ หน้าการตั้งค่า (Configuration Page) ของ True IoT Pocket WiFi Smart1
 5. เมนูด้านบน เลือก การตั้งค่า (Settings) > เมนูย่อยด้านซ้ายมือ เลือก การตั้งค่า Wi-Fi (Wi-Fi Settings) > การตั้งค่าพื้นฐาน (Basic Settings) > จะพบชื่อเครือข่าย W-Fi (SSID 1) และรายละเอียดต่างๆ
 6. ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้
  • ชื่อเครือข่าย Wi-Fi (Network Name(SSID)
  • ชื่อเครือข่ายที่แสดง (Broadcast Network Name (SSID)
  • หมวดความปลอดภัย (Security Mode)
  • รหัสผ่าน (Password)
  • การแสดงรหัสผ่าน (Display Password)
  • จำนวนอุปกรณ์สูงสุด (Max Station Number) ได้สูงสุด 32 Users (การเชื่อมต่อ Wi-Fi บน True IoT Pocket WiFi Smart1 เชื่อมต่อได้สูงสุด 12 ผู้ใช้งาน (Users))

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก