การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ True IoT Pocket WiFi Smart1

  1. นำอุปกรณ์เชื่อมต่อ Wi-Fi กับ True IoT Pocket WiFi Smart1 (ชื่อ Wi-Fi และรหัสผ่าน ตรวจสอบจากสติ๊กเกอร์ที่แปะไว้หลังอุปกรณ์)
  2. เมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว เปิดบราวเซอร์ เช่น IE หรือ Chrome จากนั้นพิมพ์ : 192.168.0.1 และกด Enter
  3. จะปรากฏ หน้า Login กรอกรหัสผ่าน (Password) = password จากนั้นกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ (Login)
  4. จะเข้าหน้าสู่ หน้าการตั้งค่า (Configuration Page) ของ True IoT Pocket WiFi Smart1
  5. แถบเมนูด้านบน เลือก การตั้งค่า (Settings) > เมนูย่อยซ้ายมือ เลือก การตั้งค่าอุปกรณ์ (Device Settings) > รีเซ็ต (Reset)
  6. กดปุ่ม รีเซ็ต (Reset) > และจะมี pop up หน้าจอยืนยันการทำรายการ กด ใช่ (Yes) เพื่อยืนยัน
  7.  เมื่อระบบดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ที่หน้าจอจะปรากฏข้อความ เสร็จสมบูรณ์ (Success)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก