การลบ VPN และโปรไฟล์ บนระบบ iOS ของ iPhone รุ่นต่างๆ สำหรับการใช้งานโรมมิ่งข้อมูล

การตั้งค่านี้สามารถใช้ได้กับ iPhone ทุกรุ่นที่ใช้งาน iOS11 (หรือต่ำกว่า) วิธีการนี้สำหรับแก้ไขปัญหากรณีผู้ใช้งานใช้งานอยู่ต่างประเทศแล้วไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ เนื่องจากตัวเครื่องมีการติดตั้งค่า VPN และโปรไฟล์ (Profile) ของประเทศนั้น ๆ เอาไว้บนตัวเครื่อง โดยที่ไม่รู้ตัว

  1. หน้าจอหลัก แตะ การตั้งค่า (Settings)
  2. แตะ ทั่วไป (General)
  3. แตะ VPN
  4. จะพบชื่อ VPN > แตะ สัญลักษณ์ i ข้างหลังชื่อ VPN ที่ต้องการ (ในกรณีที่ไม่มีชื่อ VPN ใดๆ ให้ข้ามไปข้อ 7.)
  5. แตะ ลบ VPN (Delete VPN)
  6. จากนั้นกลับมาที่หน้าจอ ทั่วไป (General) อีกครั้ง > แตะ โปรไฟล์ (Profile)
  7. จะปรากฏชื่อโปรไฟล์ต่างๆ > แตะชื่อโปรไฟล์ที่ต้องการลบ
  8. แตะ ลบโปรไฟล์ (Remove Profile)
  9. จากนั้นปิด - เปิดเครื่อง 1 ครั้ง และทดสอบใช้งานอินเตอร์เน็ต

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก