การเปิด – ปิด 4G HD Voice (VoLTE) บน Samsung Galaxy J7 Pro

 1. หน้าจอหลัก แตะขอบด้านล่าง แล้วลากขึ้นมาข้างบน
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก การเชื่อมต่อ (Connections)
 4. จากนั้นเลือก เครือข่ายมือถือ (Mobile networks)
 5. จะพบเมนู การโทร VoLTE (VoLTE calls) แตะเปิด – ปิด ได้ที่นี่ สถานะของปุ่ม : สีเทา = ปิด (Disable) / สีฟ้า = เปิด (Enable)
 6. กรณีที่เปิด (Enable) การโทร VoLTE (VoLTE calls) ไว้ > เมื่ออยู่ในพื้นที่บริการ ด้านบนขวามือ จะปรากฏสัญลักษณ์ VoLTE ขึ้น เท่านี้ก็พร้อมใช้งานการโทรผ่าน 4G (บริการ 4G HD Voice (VoLTE)) แล้ว
 7. ข้อควรทราบในการใช้งาน 4G HD Voice (VoLTE)
  • จะต้องใช้งาน U-SIM ที่รองรับการใช้งาน 4G
  • ตัวเครื่องจะต้องรองรับการใช้งาน VoLTE
  • จะต้องเปิดบริการ 4G HD Voice กับเครือข่ายก่อน
  • จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่สามารถใช้งาน 4G HD Voice (VoLTE) ได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก