การเปิด – ปิดการโทรผ่าน Wi-Fi (VoWiFi) บน Samsung Galaxy J7 Pro

 1. หน้าจอหลัก แตะขอบด้านล่าง แล้วลากขึ้นมาข้างบน
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก การเชื่อมต่อ (Connections)
 4. จากนั้นเลือก การโทร Wi-Fi (Wi-Fi calling)
 5. จะพบเมนู การโทร Wi-Fi (Wi-Fi calling) > แตะ เปิด – ปิด ได้ที่นี่ สถานะของปุ่ม : สีเทา = ปิด (Disable) / สีเขียว = เปิด (Enable)
 6. กรณีที่ เปิด (Enable) ใช้งาน > ปุ่มจะเป็นเขียว > จากนั้นจะปรากฎ 2 ตัวเลือก
  • ต้องการ Wi-Fi (Wi-Fi preferred)
  • ต้องการเครือข่ายมือถือ (Mobile network preferred)
 7. ​​​การเลือก "ต้องการ Wi-Fi (Wi-Fi preferred)" ขณะที่จับสัญญาณ Wi-Fi และมีเครือข่ายมือถือ
  • เลือก ต้องการ Wi-Fi (Wi-Fi preferred)
  • สัญลักษณ์ข้างบนขวามือ จะปรากฏเป็นรูปโทรศัพท์พร้อมใบพัดขนาดเล็ก และมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi และมีสัญญาณโทรศัพท์ปกติ > ขณะนี้จะเป็นการโทรออก - รับสายผ่าน Wi-Fi เป็นหลัก > ถ้าไม่มีเครือข่าย Wi-Fi จึงจะสลับไปใช้การโทรเครือข่ายมือถือแทน
 8. การเลือก "ต้องการเครือข่ายมือถือ (Mobile network preferred)" ขณะที่จับสัญญาณ Wi-Fi และมีเครือข่ายมือถือ
  • เลือก ต้องการเครือข่ายมือถือ (Mobile network preferred)
  • สัญลักษณ์ข้างบนขวามือ ยังปรากฏเป็น VoLTE และมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi และมีสัญญาณโทรศัพท์ปกติ ขณะนี้จะเป็นการโทรออก – รับสาย ผ่านเครือข่ายมือถือ เป็นหลัก > ถ้าไม่มีเครือข่ายมือถือ จึงจะสลับไปใช้การโทรผ่าน Wi-Fi 
 9.  การเปิดโหมดเครื่องบิน (Airplane Mode) และเลือก "ต้องการเครือข่ายมือถือ (Mobile network preferred)" ขณะที่จับสัญญาณ Wi-Fi และไม่มีเครือข่ายมือถือ
  • เลือก ต้องการเครือข่ายมือถือ (Mobile network preferred)
  • สัญลักษณ์ข้างบนขวามือ จะปรากฏเป็นรูปโทรศัพท์พร้อมใบพัดขนาดเล็ก และมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi และไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ (เพราะเปิดโหมดเครื่องบินไว้) > ขณะนี้จะเป็นการโทรออก - รับสายผ่าน Wi-Fi > ถ้าไม่มีเครือข่าย Wi-Fi ก็จะใช้งานการโทรไม่ได้เลย

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก