การเปิด - ปิดโหมดเครื่องบิน บน Samsung Galaxy J7 Pro

ผ่านเมนูการตั้งค่า (Via Settings)

  1. หน้าจอหลัก แตะขอบด้านล่าง แล้วลากขึ้นมาข้างบน
  2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือก การเชื่อมต่อ (Connections)
  4. จะพบเมนู โหมดการบิน (Airplane mode) > สามารถเปิด – ปิด ได้จากเมนูนี้
  5. กรณีที่เปิดใช้งาน > ปุ่มเมนูจะเป็นสีฟ้า และที่มุมด้านบน จะมีสัญลักษณ์เครื่องบินปรากฏอยู่

ผ่านแผงควบคุม (Control Center)

  1. ที่หน้าจอโทรศัพท์ ใช้นิ้วแตะขอบด้านบนหน้าจอค้างเอาไว้ แล้วลากลง จะปรากฎหน้าจอแจ้งเตือน (Notification Center) และหน้าจอศูนย์ควบคุม (Control Center)
  2. ที่หน้าจอศูนย์ควบคุม (Control Center) จะพบสัญลักษณ์เครื่องบิน) ปรากฏ
  3. แตะที่ สัญลักษณ์เครื่องบิน เพื่อเปิด – ปิด โหมดการบิน (Airplane mode) (เปิด = สัญลักษณ์เป็นสีฟ้า /ปิด = สัญลักษณ์สีเทา)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก