การเปิด – ปิด Wi-Fi บน Samsung Galaxy J7 Pro

 1. หน้าจอหลัก แตะขอบด้านล่าง แล้วลากขึ้นมาข้างบน
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก การเชื่อมต่อ (Connections)
 4. จากนั้นเลือก Wi-Fi
 5. ในหน้า Wi-Fi สามารถ เปิด – ปิด การใช้งานได้จากเมนูนี้
 6. กรณีที่เปิดใช้งาน ปุ่มเมนูจะเป็นสีฟ้า และเครื่องจะแสดงสัญญาณ Wi-Fi บริเวณนั้นขึ้นมา
 7. เมื่อพบชื่อเครือข่ายที่ต้องการ ให้แตะที่ชื่อนั้นๆ เพื่อเชื่อมต่อ ตัวอย่างตามคู่มือ เชื่อมต่อกับ .@TRUEWIFI
 8. จากนั้นที่ชื่อ .@ TRUEWIFI จะปรากฏข้อความ “เข้าสู่ระบบเครือข่าย” (Sign-in to network)
 9. จากนั้นระบบจะเปิดแอพ Samsung Internet (Internet Browser ของ Samsung) > จะปรากฏหน้าจอลงชื่อเข้าใช้งานเครือข่าย WI-FI (SIGN IN TO WI-FI NETWORK)
 10. กรอก ชื่อผู้ใช้ (Username) /รหัสผ่าน (Password) จากนั้นกด เข้าสู่ระบบ (LOGIN)
 11. เมื่อเข้าระบบสำเร็จ สถานะ .@ TRUEWIFI = เชื่อมต่อแล้ว (Connected) และสัญลักษณ์รูปพัด จะมีลูกศรชี้ขึ้น-ลง (มีการรับส่งข้อมูลแล้ว) = ใช้งานได้แล้ว
 12. ถ้าต้องการดูสถานะการเชื่อมต่อ  ให้แตะที่  .@ TRUEWIFI > จากนั้นจะปรากฏข้อมูลตามภาพ
 13. ทดสอบเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต > สามารถใช้งานได้แล้ว
 14. การเปิด Wi-Fi ผ่านช่องทางลัด (Enable via Shortcut) : ที่หน้าจอโทรศัพท์ ใช้นิ้วแตะขอบด้านบนหน้าจอค้างเอาไว้ แล้วลากลงมา จะปรากฎหน้าจอศูนย์ควบคุม (Control Center)
 15. สามารถแตะสัญลักษณ์ Wi-Fi เพื่อเปิด – ปิด การใช้งาน Wi-Fi จากเมนูนี้ได้
 16. กรณีที่เปิดการใช้งานไว้ สัญลักษณ์ Wi-Fi จะเป็นสีฟ้า แต่หากปิดการใช้งาน สัญลักษณ์จะเป็นสีเทา

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก