การเลือกโหมดเครือข่าย บน Samsung Galaxy J7 Pro

 1. หน้าจอหลัก แตะขอบด้านล่าง แล้วลากขึ้นมาข้างบน
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก การเชื่อมต่อ (Connections)
 4. จากนั้นเลือก เครือข่ายมือถือ (Mobile networks)
 5. เลือก โหมดเครือข่าย (Network mode)
 6. จะปรากฏตัวเลือกเครือข่าย ดังนี้
  • LTE/3G/2G (เชื่อมต่ออัตโนมัติ : auto connect) = เลือกใช้เครือข่ายอัตโนมัติ โดยเรียงสัญญาณตาม 4G (LTE) > 3G (WCDMA) > 2G (GSM)
  • 3G/2G (เชื่อมต่ออัตโนมัติ : auto connect) = เลือกใช้ 3G (WCDMA) และ 2G (GSM) โดยอัตโนมัติ
  • 3G เท่านั้น (3G Only) = เลือกใช้ 3G (WCDMA) เท่านั้น
  • เฉพาะ 2G (2G Only) = เลือกใช้ 2G (GSM) เท่านั้น : มี EDGE และ GPRS 
 7. เมื่อเลือกโหมดเครือข่ายที่ต้องการแล้ว > มุมบนขวามือ สัญลักษณ์เครือข่ายมือถือจะเปลี่ยนตามโหมดเครือข่ายที่เลือกใช้งาน > สัญลักษณ์ต่างๆ ได้แก่ 4G+ = 4G / H+ = 3G / E หรือ G = 2G

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก