การ Update location บน Samsung Galaxy J7 Pro

 1. หน้าจอหลัก แตะขอบด้านล่าง แล้วลากขึ้นมาข้างบน
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก การเชื่อมต่อ (Connections)
 4. จากนั้นเลือก เครือข่ายมือถือ (Mobile networks)
 5. เลือก ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network operators)
 6. เลือก ค้นหาเครือข่าย (Search networks)
 7. จะปรากฏข้อความ หยุดเชื่อมต่อเครือข่าย (Disconnect network) กด ตกลง (OK)
 8. จากนั้นเครื่องจะค้นหาสัญญาณเครือข่าย > รอประมาณ 4 – 8 นาที
 9. เมื่อเครื่องหยุดค้นหา จะแสดงรายชื่อเครือข่ายขึ้นมา ทดสอบเลือกเครือข่าย AIS
 10. จะปรากฏข้อความ “หยุดเชื่อมต่อเครือข่าย” (Disconnect network) กด ตกลง (OK)
 11. จะปรากฏข้อความ กำลังลงทะเบียนกับ AIS… (Registering on AIS…)
 12. เนื่องจากเป็นการเลือกใช้งานผิดเครือข่าย ที่หน้าจอจะปรากฏข้อความ SIM การ์ดของคุณไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายนี้ (Your sim card does not allow a connection to this network.) ที่ด้านล่างหน้าจอ
 13. จากนั้น แตะ เลือกโดยอัตโนมัติ (Select automatically)
 14. ระบบะจะค้นหาสัญญาณ และลงทะเบียนเลือกใช้เครือข่ายโดยอัตโนมัติ : จะปรากฏรูปหมุนเป็นวงกลม แสดงการค้นหาสัญญาณ > รอสักครู่
 15. เมื่อลงทะเบียนเครือข่ายเสร็จแล้ว > จะกลับมาหน้าจอเครือข่ายมือถือ (MOBILE NETWORKS) อีกครั้ง > ปรากฎข้อความ ลงทะเบียนเครือข่ายแล้ว (Register on network) ที่ด้านล่างหน้าจอแล้วหายไป 

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก