การตั้งค่า APN Internet บน Samsung Galaxy J7 Pro

 1. หน้าจอหลัก แตะขอบด้านล่าง แล้วลากขึ้นมาข้างบน
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก การเชื่อมต่อ (Connections)
 4. เลือก เครือข่ายมือถือ (Mobile networks)
 5. เลือก ชื่อแอคเซสพอยท์ (Access Point Names)
 6. กรณีไม่พบชุดการตั้งค่าใดๆ สามารถตั้งค่า APN อัตโนมัติได้โดย แตะ ปุ่มเมนู
 7. จากนั้นกด รีเซ็ทเป็นค่าเริ่มต้น (Reset to default)
 8. จะปรากฏกล่องข้อความ ต้องการรีเซ็ทการตั้งค่า APN หรือไม่ (Reset APN settings?) กด รีเซ็ท (RESET)
 9. จากนั้นระบบจะแสดงข้อความ "กำลังคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นของ APN… (Restore Default APN…)"
 10. เมื่อดำเนินการเรียบร้อย จะปรากฏข้อความ ตั้งค่าการตั้งค่า APN ใหม่เป็นค่าเริ่มต้น (APN settings reset to default) และมีชุด APN 3 ชุดคือ INTENRET, MMS, IMS
 11. แตะที่ช่องวงกลมข้างหน้า TRUE-H INTERNET เพื่อเลือกให้เป็นชุดการตั้งค่าในการใช้งานอินเตอร์เน็ต
 12. การตั้งค่าแบบกำหนดค่าเอง : ในหน้า ชื่อแอคเซสพอยท์ (Access Point Names) กด เพิ่ม (ADD)
 13. จะปรากฏหน้าจอ แก้ไขแอคเซสพอยท์ (EDIT ACCESS POINT)
 14. การตั้งค่า INTERNET
  • ชื่อ (Name) = TRUE-H INTERNET
  • APN = internet
  • ชื่อผู้ใช้ (Username) = true
  • รหัสผ่าน (Password) = true
  • ประเภทการยืนยัน (Authentication type) = PAP
  • ชนิด APN (APN type) = default,supl
  • โปรโตคอล APN (APN protocol) = IPv4/iPv6
 15. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แตะ ปุ่มเมนู จากนั้นกด บันทึก (Save)
 16. การตั้งค่า TRUE-H MMS
  • ชื่อ (Name) = TRUE-H MMS
  • APN = hmms
  • ชื่อผู้ใช้ (Username) = true
  • รหัสผ่าน (Password) = true
  • MMSC = http://mms.trueh.com:8002/
  • MMS พร็อกซี่ (Multimedia message proxy) = 010.004.007.039
  • พอร์ต MMS (Multimedia message port) = 8080
  • ประเภทการยืนยัน (Authentication type) = PAP
  • ชนิด APN (APN type) = mms
  • โปรโตคอล APN (APN protocol) = IPv4
 17. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แตะ ปุ่มเมนู จากนั้นกด บันทึก (Save)
 18. การตั้งค่า TRUE-H IMS
  • ชื่อ (Name) = TRUE-H IMS
  • APN = ims
  • ประเภทการยืนยัน (Authentication type) = PAP
  • ชนิด APN (APN type) = ims
  • โปรโตคอล APN (APN protocol) = IPv4/IPv6
 19. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แตะ ปุ่มเมนู จากนั้นกด บันทึก (Save)
 20. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ชื่อแอคเซสพอยท์ (ACCESS POINT NAMES) จะปรากฏชื่อ APN ทั้งหมด 3 ชื่อ คือ INTENRET, MMS, IMS

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก