การตั้งค่าโรงงาน บน Samsung Galaxy J7 Pro

 1. หน้าจอหลัก แตะขอบด้านล่าง แล้วลากขึ้นมาข้างบน
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก การจัดการทั่วไป (General management)
 4. เลือก รีเซ็ท (Reset)
 5. จะปรากฏข้อมูลการรีเซ็ต 3 แบบ เลือก ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน (Factory data reset)
  • ตั้งค่าใหม่ (Reset settings) = รีเซ็ทการตั้งค่าต่างๆ กลับเป็นค่ามาตรฐานทั้งหมด (ยกเว้นการตั้งค่ารักษาความปลอดภัย, ภาษา และบัญชีต่าง ๆ)
  • รีเซ็ทการตั้งค่าเครือข่าย (Reset network settings) = ล้างค่าเฉพาะการตั้งค่าระบบเครือข่ายต่าง ๆ เช่น Wi-Fi / ข้อมูลมือถือ / บลูทูธ เท่านั้น
  • ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน (Factory data reset) = ล้างค่าต่าง ๆ บนตัวเครื่องออกทั้งหมด
 6. จากนั้นที่หน้าจอ จะแสดงข้อมูลว่าจะลบข้อมูลใดออกบ้าง > หัวข้อส่วนตัว (PERSONAL) > ถ้าพบมีข้อมูลส่วนตัวเช่น Gmail ค้างอยู่ แนะนำให้ลงชื่อออกก่อน > กรณีที่จำข้อมูลรหัสผ่านของบัญชีเมล์นี้ไม่ได้ (แต่ถ้าจำได้ ให้ข้ามไปข้อ 9)
 7. การนำข้อมูลบัญชีออก :ไปที่เมนู การตั้งค่า (Settings) > Cloud และบัญชีผู้ใช้ (Cloud and accounts) > แอคเคาท์ (Accounts) > เลือกบัญชีที่ต้องการลบ > แตะปุ่มเมนู > จากนั้นเลือก ลบแอคเคอาท์ (REMOVE ACCOUNT)
 8. กลับมาหน้าจอหน้าจอตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน (FACTORY DATA RESET) อีกครั้ง > สังเกตหัวข้อส่วนตัว (PERSONAL) ด้านล่าง จะไม่มีข้อมูลบัญชีอีเมลแล้ว
 9. เลือก รีเซ็ท (RESET) เพื่อยืนยัน
 10. จะปรากฏหน้าจอถามการยืนยันการลบ และไม่สามารถกู้ได้ > เลือก ลบทั้งหมด (DELETE ALL) > ระบบจะดำเนินการลบข้อมูล โดยจะใช้เวลาประมาณ 5 – 15 นาที > เสร็จแล้วจะเข้าสู่หน้าจอตั้งค่าตัวเครื่องเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก