บริการย้ายค่ายเบอร์เดิม (Mobile Number Portability: MNP) คืออะไร

บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ MNP (Mobile Number Portability) คือการที่ลูกค้าสามารถโอนย้ายเบอร์มือถือจากผู้ให้บริการรายเดิมไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ได้ โดยยังสามารถใช้เบอร์มือถือเบอร์เดิมได้ตามปกติ

หมายเหตุ: นี้ความเร็วในการโอนย้ายขึ้นอยู่กับปริมาณคำขอโอนย้าย ณ ขณะนั้น

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก