การตั้งค่า APN Internet และ MMS บน OPPO F7

 1. หน้าจอหลัก แตะ การตั้งค่า (Settings)
 2. แตะ SIM คู่และเซลลูลาร์ (Dual SIM & Cellular)
 3. แตะ SIM1 (หรือ SIM ที่ต้องการ)
 4. แตะ ชื่อจุดเชื่อมต่อสัญญาณ (Access point name)
 5. จะปรากฏจุดเชื่อมต่อมาตรฐานเดิมที่มีอยู่แล้ว สามารถใช้งานได้เลย
  • TRUE-H internet = ใช้งานอินเตอร์เน็ต
  • TRUE-H MMS = ใช้งานรับ-ส่ง MMS
 6. กรณีที่ไม่มีการตั้งค่าใดๆ หรือมีแล้วใช้งานไม่ได้ แล้วลบการตั้งค่าเดิมออกทั้งหมด เราสามารถรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น (Reset to default) เพื่อให้ค่าต่างๆ คืนกลับมาเหมือนเดิมได้ โดยแตะที่ รีเซ็ต (Reset) ด้านล่างตรงกลาง
 7. จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนยืนยันการดำเนินการ แตะ รีเซ็ตจุดเชื่อมต่อสัญญาณ (Reset Access Points)
 8. รอประมาณ 2 – 4 วินาที จะปรากฏข้อความ กู้คืนการตั้งค่า APN เริ่มต้นแล้ว (Default APN settings restored) > และปรากฏชื่อ APN ทั้ง TRUE-H internet และ TRUE-H MMS ขึ้นมา
 9. ทั้งนี้ สามารถกำหนดค่าเองได้ โดยแตะ เครื่องหมายบวก (+) มุมบนขวามือ และทำการตั้งค่า ดังนี้
 10. การตั้งค่า TRUE-H INTERNET
  • ชื่อ (Name) = TRUE-H INTERNET
  • (พิมพ์เล็ก หรือพิมพ์ใหญ่ก็ได้)
  • APN = internet
  • ชื่อผู้ใช้ (Username) = true
  • รหัสผ่าน (Password) = true
  • MCC = 520 (ระบบจะขึ้นค่ามาให้อัตโนมัติ)
  • MNC = 00 หรือ 04 (ขึ้นอยู่กับว่าเป็น Real Move หรือ Real Future : ระบบจะขึ้นค่ามาให้อัตโนมัติแล้ว)
  • ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ (Authenication Type) = PAP
  • ประเภท APN (APN type) = default,supl
  • จากนั้นแตะ บันทึก (Save) มุมบนขวามือ เพื่อบันทึกค่า
 11. การตั้งค่า TRUE-H MMS
  • ชื่อ (Name) = TRUE-H MMS (พิมพ์เล็ก หรือพิมพ์ใหญ่ก็ได้)
  • APN = hmms
  • ประเภท APN (APN type) = mms
  • ชื่อผู้ใช้ (Username) = true
  • รหัสผ่าน (Password) = true
  • MMSC = http://mms.trueh.com:8002/
  • พร็อกซี MMS (MMS proxy) = 10.4.7.39
  • พอร์ต MMS (MMS Port) = 8080
  • MCC = 520 (ระบบจะขึ้นค่ามาให้อัตโนมัติ)
  • MNC = 00 หรือ 04 (ขึ้นอยู่กับว่าเป็น Real Move หรือ
  • Real Future : แต่ระบบจะขึ้นค่ามาให้อัตโนมัติอยู่แล้ว)
  • ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ (Authenication Type) = PAP
  • ประเภท APN (APN type) = mms
  • จากนั้น แตะ บันทึก (Save) มุมบนขวามือ เพื่อบันทึกค่า

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก