การเปิด - ปิด Data บน OPPO F7

  1. หน้าจอหลัก สังเกตมุมบนขวามือ จะปรากฏสัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้น - ลง มุมบนซ้ายมือ ระหว่างนาฬิกาและแถบแสดงคลื่นสัญญาณ หมายถึง จับสัญญาณข้อมูลมือถืออยู่
  2. การปิดผ่านเมนูตั้งค่า : หน้าจอหลัก แตะ การตั้งค่า (Settings)
  3. แตะ SIM คู่และเซลลูลาร์ (Dual SIM & Cellular)
  4. จะพบข้อมูลมือถือ (Mobile Data) กรณีที่เปิดใช้งานอยู่ ปุ่มเมนู จะเป็นสีเขียว > แตะเพื่อปิด จากนั้นปุ่มจะเป็นสีเทา เท่ากับปิดการใช้งาน Data แล้ว
  5. การปิดผ่านแผงควบคุม : หน้าจอหลักหรือหน้าจอใดก็ได้ ใช้นิ้วแตะด้านบนหน้าจอ แล้วลากลงมาให้สุด
  6. จะพบแผงควบคุม สัญลักษณ์ข้อมูลมือถือ (Mobile data) เป็นรูปวงกลมสีเขียว > ถ้าต้องการปิดการใช้งาน ให้แตะที่รูปวงกลมนี้
  7. จากนั้นรูปวงกลม จะเป็นสีดำ เท่ากับปิดการใช้งาน Data แล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก