การตั้งค่า OPPO F7 เพื่อแชร์อินเตอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi

 1. หน้าจอหลัก แตะ การตั้งค่า (Settings)
 2. แตะ การเชื่อมต่อไร้สายอื่นๆ (Other Wireless Connections)
 3. แตะ จุดกระจายสัญญาณส่วนตัว (Personal Hotspot)
 4. แตะ การตั้งฮอตสปอตส่วนบุคคล (Personal Hotspot Settings)
 5. ทำการตั้งค่าดังนี้
  • ชื่อ (Name) = ชื่อเครืองข่ายที่ต้องการให้ปรากฎ
  • ความปลอดภัย (Security) = มี 3 ตัวเลือก : None, WPA PSK, WPA2 PSK (ค่ามาตรฐาน)
  • รหัสผ่าน (Password) = จะต้องมีอักขระอย่างน้อย 8 ตัว
  • แถบความถี่ AP (AP Band) = มี 2 ตัวเลือก
  • แถบความถี่ 2.4 GHz (2.4 GHZ Band) = ค่ามาตรฐาน
  • แถบความถี่ 5 GHz (5 GHz Band) สำหรับบางอุปกรณ์ที่ไม่รองรับความถี่ 2.4GHz ให้เปลี่ยนเป็น 5 GHz แทน เช่น iPhone รุ่นใหม่ๆ
  • เมื่อกำหนดค่าต่างๆ เสร็จแล้ว แตะ บันทึก (Save)
 6. การเปิดใช้งาน : แตะเปิดเมนู เปิดใช้งานจุดกระจายสัญญาณส่วนตัว (Enable Your Personal Hotspot)
 7. ระบบจะเปิดสัญญาณ จะปรากฏแถบหน้าจอกระจายสัญญาณส่วนตัวทำงานอยู่ (Personal hotspot active) รอประมาณ 3 – 5 วินาที แถบหน้าจอนี้จะหายไป
 8. เมื่อมีอุปกรณ์อื่นจับสัญญาณที่ปล่อยออกไปเพื่อใช้งาน > แถบด้านบน จะมีแถบกระพริบสีฟ้า แสดงผลโดยจะบอกจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ และความเร็วอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ
 9. การจัดการอุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อ เลือกเมนู การจัดการการเชื่อมต่อ (Connection Management)
  • บัญชีดำ (Blacklist) คือ ตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่บล็อคไม่ให้ใช้งาน และปลดการบล็อค
  • จำนวนสูงสุดของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (Maximum Number of Connected Devices) = ตั้งค่าได้ตั้งแต่ 1 – 10 อุปกรณ์
  • การจำกัดข้อมูล (Data Restriction) = ตั้งค่าได้ 10MB / 50MB / 100MB / 200MB / 500MB / 1GB / 5GB / 10GB / ไม่จำกัด (Unrestricted) : ค่ามาตรฐาน
  • อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ (CONNECTED DEVICES) = จะแสดงชื่อ และข้อมูล Wi-Fi Mac ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อฮอตสปอตของ OPPO F7 อยู่
 10. ถ้าต้องการบล็อกไม่ให้ใช้งาน สามารถแตะที่ชื่ออุปกรณ์นั้นๆ > จะปรากฏหน้าจอยืนยัน แตะ ยกเลิกการเชื่อมต่อและเพิ่มลงในบัญชีดำ (Disconnect and Blacklist) จะส่งผลให้อุปกรณ์นั้นไม่สามารถเข้าใช้งานสัญญาณที่ปล่อยออกไป

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก