การ Update Location สำหรับ OPPO F7

 1. หน้าจอหลัก แตะ การตั้งค่า (Settings)
 2. แตะ SIM คู่และเซลลูลาร์ (Dual SIM & Cellular)
 3. แตะ SIM1 หรือ SIM ที่ต้องการ
 4. ในหน้าจอ ข้อมูลซิมและการตั้งค่า (SIM info & Settings) แตะ เครือข่าย (Carrier)
 5. การค้นหาด้วยตนเอง (Manually Choose Network)
  • ในหน้า ผู้ให้บริการเครือข่าย (Carrier) > แตะปิดเมนู เลือกโดยอัตโนมัติ (Choose automatically)
  • จะปรากฎหน้าต่างแจ้งเตือน แตะ ปิด (Off) > จะมีหน้าจอยืนยันอีกครั้ง แตะ ปิด (Off)
  • จากนั้นระบบค้นหาเครือข่ายที่จับสัญญาณได้ และแสดงชื่อเครือข่ายต่างๆ ขึ้นมา
  • แตะเลือกเครือข่ายใดก็ได้ที่ไม่ใช่ทรู > ระบบจะทำการลงทะเบียนเครือข่าย
  • รอสักครู่จะขึ้น Error ที่หน้าจอว่าไม่สามารถใช้งานเครือข่ายได้ > แตะ ยกเลิก (Cancel)
  • กลับมาที่หน้าจอผู้ให้บริการเครือข่าย (Carrier) อีกครั้ง > แตะเลือก TH 3G+ > รอระบบลงทะเบียนเครือข่ายสักครู่
  • จากนั้นจะปรากฏข้อความ ลงทะเบียนบนเครือข่ายแล้ว (Registered on network) > ที่เครือข่าย (Carrier) จะปรากฎชื่อเครือข่าย TRUE-H
 6. การเลือกโดยอัตโนมัติ (Choose automatically)
  • ในหน้าจอผู้ให้บริการเครือข่าย (Carrier) แตะปุ่มเพื่อเปิดเมนู โดยอัตโนมัติ (Choose automatically)
  • จะปรากฏข้อความ ลงทะเบียนบนเครือข่ายแล้ว (Registered on network) > ที่เครือข่าย (Carrier) จะปรากฎชื่อเครือข่าย TRUE-H

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก