การเลือกโหมดเครือข่าย บน OPPO F7

 1. หน้าจอหลัก แตะ การตั้งค่า (Settings)
 2. แตะ SIM คู่และเซลลูลาร์ (Dual SIM & Cellular)
 3. ที่หัวข้อ ข้อมูลซิมและการตั้งค่า (SIM INFO & SETTINGS) แตะ SIM1 (หรือ SIM อื่นที่ต้องการ)
 4. แตะ ประเภทเครือข่ายที่ต้องการ (Preferred network type)
 5. จะพบหน้าจอให้เลือก ประเภทเครือข่ายที่ต้องการ (Preferred network type)
  • 4G/3G/2G (โหมดอัตโนมัติ) / 4G/3G/2G (Auto) = เลือกใช้เครือข่ายอัตโนมัติ โดยเรียงสัญญาณตาม 4G (LTE) > 3G (WCDMA) > 2G (GSM)
  • 3G/2G (โหมดอัตโนมัติ) / 3G/2G (Auto) = เลือกใช้ 3G (WCDMA) และ 2G (GSM) โดยอัตโนมัติ
  • 2G เท่านั้น (2G Only) = เลือกใช้ 2G (GSM) เท่านั้น : มี EDGE และ GPRS
 6. สังเกตมุมบนซ้ายมือ ตรงขีดสัญญาณโทรศัพท์
  • ถ้าเลือก 4G/3G/2G (โหมดอัตโนมัติ) / Auto = เลือกใช้เครือข่ายอัตโนมัติ โดยเรียงสัญญาณตาม 4G
  • ถ้าเลือก 3G/2G (อัตโนมัติ) / 3G/2G (Auto) = ตัวเครื่องจับ 3G ที่สัญญาณด้านบนซ้ายจะปรากฎสัญลักษณ์ H หรือ H+
  • ถ้าเลือก 2G เท่านั้น (2G Only) = ตัวเครื่องจับ 2G ที่สัญญาณด้านบนซ้ายจะปรากฎสัญลักษณ์ E (EDGE) หรือ G (GPRS)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก